Hinduizm- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hinduizm- opracowanie - strona 1 Hinduizm- opracowanie - strona 2 Hinduizm- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

H i n d u i z m 1.nazwa religii:
hindu - (średniowieczne słowo perskie ) ; jest określeniem kraju i mieszkańców dorzecza Indusu

(…)

… Indie i przez wiele dziesiątków lat tam panowali. W sanskrycie, starożytnym świętym języku hindusów, nie ma nawet słowa odpowiadającego hinduizmowi, a to, co Europejczycy określają tym mianem, w sanskrycie nazywa się sanatana dharma,. czyli „wieczna tradycja” albo „wieczna zasada”. hinduizm to ostatnia faza w historii religii indyjskiej po wedyzmie i braminizmie . początek datuje się na około 400 p.Ch…
… ognia — Agni, bóg słońca — Surja, bóg wiatru— Waju, itd.).
Braminizm, brahmanizm termin utworzony w XIX w. przez uczonych eur. w celu oznaczenia formacji występującej w rozwoju religii ind. między wedyzmem i hinduizmem ;zawarte w terminie braminizm słowo „bramin” kieruje uwagę ku rozpowszechnionym ok. X-V w. p.n.e. w pn. Indiach prestiżowym formom życia religijnego .Czerpały one inspirację z Wed…
… i rozwój dźinizmu przypadł na okres silnego ożywienia intelektualnego w Indiach (VI-V w. p.n.e.); był reakcją na zaniedbujący aspiracje niższych warstw społeczeństwa monopol rel. braminów i silny formalizm liturgii wczesnego hinduizmu; w rezultacie dźinizm nie uznaje autorytetu Wed ani rytuału bramińskiego; cechuje go wiara w karmana — sumowanie się uczynków spełnionych w dotychczasowych inkarnacjach…
… wyższego rzędu ; Niebo bogów pozostaje we władaniu głównie 3 wielkich bóstw Brahmy - jako stwórcy , Wisznu - jako kontynuatora , Siwy - jako niszczyciela lub odnowiciela ; ta trójca bóstw zwana jest inaczej - trimurti - ; te trójcę bóstw można traktować jako jedność , dwoistość (harikara) lub poczwórność ; W 1 przypadku Wisznu lub Siwa jest bogiem najwyższym , natomiast dwa pozostałe bóstwa…
… , otrzymała ona również wymienione wyżej funkcje kosmogeniczne ; ten kompleks mitologiczny , związany z trójcą bogów należy do najstarszych elementów hinduskiej Wielkiej Tradycji ; - Grupa bóstw Brahmy :
Brahma stwórca świata, bóg-stwórca, jedna z osób indyjskiej trójcy - trimurti. Jest on utożsamiany z osobą brodatego starca siedzącego na lotosie, posiadającego cztery głowy i cztery ramiona.
- Grupa bóstw…
… - 3000 podkast ; przynależność hindusa do jednej z podkast zależy od jego pochodzenia ; ów porządek kastowy stanowi dal niego rzecz świętą i wieczną ; przynależność do określonej kasty określa prawo karmana ; wypełnienie przepisów kastowych zapewnia lepszą reinkarnację i wreszcie zbawienie ; człowiek nie jest przyjmowany do danej kasty , lecz rodzi się w niej wyłącznie w zależności od uczynków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz