Uniwersytet Warszawski - strona 177

Typologie organizacji społecznych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 357

Typologie organizacji społecznych - pojęcie typologii, przykłady organizacji wraz z podaniem kryteriów stosowanych w typologiach, sfery działalności organizacji. Organizacje można dzielić ze wzg. na ich: a). przedmiot działań b). wielkość c). zasięg oddziaływania d). trwałość e). dostęp (otwar...

Uwarunkowania skuteczności procesów decyzyjnych w organizacjach społec...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Uwarunkowania skuteczności procesów decyzyjnych w organizacjach społecznych - przyczyny zakłóceń procesu decyzyjnego, technikę zapobiegania zakłóceniom, pojęcie i znaczenie grupowego podejmowania decyzji, możliwość zapobiegania negatywnym konsekwencjom myślenia grupowego, próba określenia pojęcia sk...

Władza i przywództwie w organizacji społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

Władza i przywództwie w organizacji społecznej - władza i przywództwo: wyjaśnienie pojęć, podobieństwa, różnice, źródła władzy, koncepcje władzy, charakterystyka cech przywódczych, typy przywództwa organizacyjnego. Pojęcie przywództwa wiąże się nierozerwalnie ze sprawowaniem władzy - jest to umieję...

Wpływ kultury na życie społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

Wpływ kultury na życie społeczne - omówienie mechanizmu wpływu kultury na życie społeczne, 4 płaszczyzny wpływu kultury na życie społeczne. Pod wpływem kultury organizm staje się istotą społeczną, co jest zgodne z tezą, że „człowiek nie rodzi się ludzkim, lecz staje się nim w procesie wychowania” -...

Zbiorowość jako formy zrzeszania się- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Zbiorowość jako formy zrzeszania się - wyjaśnienie pojęć: zbiór społeczny, kategoria społeczna, zbiorowość społeczna, pojęcie mikrostruktury i makrostruktury społecznej, przykłady mikro i makrostruktur społecznych. Zbiorowości społeczn...

Konflikt w organizacji społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Konflikt w organizacji społecznej - pojęcie, cechy wspólne konfliktów org., typy tych konfliktów, przebieg i dynamika konfliktów org., strategie walki z konfliktami organizacyjnymi, zalety i wady konfliktów organizacyjnych. Konflikt organizacyjny jest przejawem określonego zachowania się ludzi świa...

Poplecznictwo- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Poplecznictwo W potocznym języku polskim termin ten oznacza gorliwe, często stronnicze, popieranie, wspomaganie kogoś, poparcie czy protekcję. Prawnicy używają go do opisania karalnego zachowania polegającego na "utrudnianiu lub udaremn...

Pozew- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

Pozew Pozew - pismo procesowe wszczynające proces cywilny, zawierające powództwo (skonkretyzowane żądanie określonego zachowania wysunięte przez składającego - powoda przeciwko określonej osobie - pozwanemu). * Pismo procesowe - dokument obejmujący wnioski i oświadczenia stron postępowania skład...

Wybitni Polscy Prawnicy- praca semestralna z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

„WYBITNI POLSCY PRAWNICY” W swojej pracy chciałem przedstawić postacie nieżyjących już prawników z okresu pierwszej połowy XX wieku. Dlaczego akurat z tego? W tym czasie powstało nowoczesne polskie prawo, wielki dorobek, z którego, pomimo upływu lat korzystamy do dziś. Po odzyskaniu niepodległości w...

Ingracjacja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1183

INGRACJACJA Ingracjacja (def.) - stosowanie strategii ( np. polegających na udzielaniu pochwał i pozytywnego wsparcia ) w celu manipulowania ludźmi czy zdobywania ich sympatii Kierując wywieranym przez siebie wrażeniem stosujemy różne manipul...