Uniwersytet Warszawski - strona 180

Szkoła brytyjska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

Geopolityka - szkoła brytyjska: H. J. Mackinder: Aby zatrzymać panowanie i rozwój Rosjan należy zdobyć panowanie nad obszarami brzegowymi (Europą i Arabią). stworzył koncepcję geopolityczną tzw. Geograficzna Oś Historii; wg niej: Europa, Az...

Szkoła niemiecka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

Geopolityka - szkoła niemiecka: Fryderyk Ratzel: twórca podstaw geopolityki, sam nim nie był, jego twórczość inspirowała geopolityków; geopolityka niemiecka przejęła od niego koncepcję przestrzeni („prawo rosnących przestrzeni”: każdy naród, k...

Istota realizmu filozoficznego- na przykładzie Arystotelesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Na przykładzie poglądów Arystotelesa wyjaśnij istotę realizmu filozoficznego. Wyjaśnij znaczenie terminu transcendencja. Wskaż na odpowiednie przykłady. (zrobione w pytaniu 8) Realizm filozoficzny u Arystotelesa Arystoteles twierdził, że wyjaśnienia własności rzeczy można szukać na cztery sposoby...

Na czym polegało znaczenie filozoficznego sporu o uniwersalia- opracow...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 217
Wyświetleń: 854

Na czym polegało znaczenie filozoficznego sporu o uniwersalia? Czym zajmuje się ontologia (zrobione w pytaniu 4)? Przyczyną tzw. sporu o uniwersalia stał się pogląd Platona zakładający, że tylko świat idei stanowi prawdziwą rzeczywistość. Idee platońskie to pojęcia abstrakcyjne, niedostępne spostrz...

Podstawowe założenia filozofii Arystotelesa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1659

Przedstaw podstawowe założenia filozofii Arystotelesa. Przedstaw podstawowe różnice między racjonalizmem a empiryzmem. Racjonalizm uznaje prymat refleksji i rozumu nad doświadczeniem, a więc przeciwstawia się empiryzmowi. W swych różnych postaciach racjonalizm albo całkowicie z doświadczenia rezyg...

Główne założenia filozofii Johna Locke'a- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2975

Wyjaśnij główne założenia filozofii Johna Locke'a. (zrobione w pytaniu 6) Porównaj dwa terminy filozoficzne - spirytualizm - materializm. Wskaż na przedstawicieli obydwu kierunków w filozofii nowożytnej. Spirytualizm vs. Materializm Kryterium Spirytualizm Materializm Spojrzenie na byt Tylko s...