Uniwersytet w Białymstoku - strona 99

Polscy pisarze polityczni w XVI w. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106

. Polscy pisarze polityczni w XVI w - ich prace i poglądy Modrzewski, zastanawiając się nad poprawą Rzeczypospolitej, stworzył program reform, który nie będąc programem przeciętnego szlachcica XVI wieku, nie znalazł w masach szlacheckich zrozumienia i poparcia, ale stanowi najwyższe osiągnięcie pol...

Postulaty szkoły humanitarnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 721

postulaty szkoły humanitarnej w dziedzinie prawa karnego materialnego i procesowego. dotyczył przede wszystkim najbardziej jaskrawych przejawów bezprawia i okrucieństwa dotychczasowego systemu karania. -Walka z arbitralnością sędzió...

Pozycja króla wg Konstytucji 3 Maja - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 784

Pozycja króla według konstytucji 3 maja - zasada dziedziczności tronu-tron dziedziczony przez osoby, elekcyjnie, konstytucja powierzała go dynastii Wettinów - w miejsce odpowiedzialności króla przed sejmem konstytucja uchwaliła odpowiedzialność ministrów zasiadających w Straży Praw - utraciła pra...

Pozycja sejmu w Księstwie Warszawskim - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 616

. Pozycja sejmu w księstwie warszawskim i królestwie polskim Księstwo warszawskie: - dwie izby sejmowe: Izba poselska: - zasada wyboru posłów - 100 posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach i66 deputowanych wybieranych na zgromadzenia...

Pozytywizm prawniczy - omówienie - Filozofia prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1512

Pozytywizm prawniczy Pozytywizm prawniczy, nurt w XIX i XX-wiecznej filozofii prawa, przeciwstawiany prawu natury. Do podstawowych tez pozytywizmu należą następujące: pojęci...

Prawa kardynalne - omówienie - Wolna elekcja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1778

. Prawa kardynalne - ich charakter, redakcje i zakres regulacji Prawa kardynalne są to ustawy przeforsowane w latach 1767-1768 w Warszawie na sejmie, zwanym „Repninowskim”, obejmowały podstawowe zasady ustroju

Legis i plebiscita- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Leges i plebiscita Istotnym elementem prawodawstwa w starożytnym Rzymie stanowiły ustawy uchwalane bezpośrednio przez obywateli rzymskich na zgromadzeniach ludowych. Uchwały zgromadzeń ludowych, zwane leges, obowiązywały wszystkich obyw...

Mancypacja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Mancypacja (macipatio). Mancypacja pierwotnie była formalnym aktem kupna-sprzedaży, dokonywanym w obecności 5 świadków, pełnoprawnych obywateli rzymskich oraz trzymającego wagę (libr...

Charakterystyka źródeł prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1113

Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce. System prawa - zbiór uporządkowanych w pewien sposób norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych obowiązujących w pewnym czasie na danym terytorium. Cechy ogólne (wg konstytucji z 1997r.): Hierarchiczność. Zakaz subdelegacji - zakaz przekazywania kom...

Budowa normy prawnej- koncepcje - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1750

1. Budowa normy prawnej. Norma prawna jest jednostką logiczną aktu prawnego, konstruowana na gruncie przepisów prawnych, ustanowiona w odpowiednim trybie. Koncepcje: - struktura jednoelementowa - do budowy normy prawnej wystarczy dyspozycja. - struktura dwuelementowa - hipoteza i dyspozycja (cyw...