Uniwersytet w Białymstoku - strona 100

Cechy normy prawnej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 903

Cechy normy prawnej. Norma prawna - jednostka logiczna aktu prawnego, konstruowana na gruncie przepisów prawnych, ustanowiona w odpowiednim trybie. Cechy: - generalność - skierowana do adresata o nieoznaczonej tożsamości, przeciwieństwem tej normy jest norma indywidualna, czyli kierowana do konkre...

Definicje norm społecznych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 833

Definicja i rodzaje norm społecznych. Norma społeczna - wiążący zbiór powinnego zachowania regulujący zachowania jednostek ludzkich, kryterium oceny zachowań innych, intencjonalne narzędzie kształtowania rzeczywistości społecznej w drodze komunikacji społecznej. Podział norm społecznych: Prawne ...

Fakty prawne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1085

Fakty prawne - wszelkie okoliczności wymienione w przepisach prawa, które pociągają za sobą skutki prawne. Skutki te mogły polegać na aktualizacji lub dezaktualizacji obowiązku lub uprawnienia. Każdy stosunek prawny powstaje na skutek zaistnienia faktu prawnego. Klasyfikacja: -

Fakty prawotwórcze-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 4116

Fakty prawotwórcze Fakt prawotwórczy - wszelkie rodzaje działań prowadzące do powstania aktu prawnego lub norm prawnych. Stanowienie prawa- czyn konwencjonalny, podejmowany przez organ państwowy na mocy konstytucji, którego przebieg określają przepisy prawa i którego skutkiem jest powstanie aktu p...

Gałęzie prawa-opracowanie - Prawo prywatne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1904

8. System prawa składa się z tzw gałęzi prawa. Gałąź prawa to zespół norm prawnych regulujących stosunkowo szeroką grupę jednorodnych stosunków społecznych. Wyróżnia się: prawo konstytucyjne; prawo administracyjne; prawo finansowe; pra...

Hierarchia aktów prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1638

9. Hierarchia aktów prawnych w systemie prawa według trzech kryteriów: Kryterium obowiązywania normy prawnej w systemie prawa jest kryterium formalnym. Norma prawna niższego stopnia obowiązuje na podstawie upoważnienia normy prawnej wyższego stopnia. Kryterium podmiotowe hierarchiczności systemu pr...

Hierarchiczność systemu prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2576

Kryteria hierarchiczności systemu prawa. Kryterium obowiązywania normy prawnej - określa, że moc obowiązywania normy niższego stopnia wypływa z autorytetu normy wyższego stopnia. Norma niższego stopnia obowiązuje, jeśli została ustanowiona na podstawie prawnego upoważnienia normy wyższego stopnia, ...

Hierarchiczność-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

11. hierarchiczność- wyznacza pionową strukturę prawa; odwołanie się do hierarchii obowiązujących aktów prawnych pozwala na ustalenie hierarchii norm prawnych, które są w nich zawarte. Hierarchia norm prawnych jest więć adekwatna do hierarchii aktów prawnych. Na samym szczycie hierarchii aktów praw...

Istota prawa natury-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Istota szkoły prawa natury. Prawo nie jest dziełem człowieka, 1- pochodzi od Boga: Twórcy: Św. Tomasz z Akwinu, Św. Augustyn. 2- wynika ze społecznej i rozumianej natury ludzkiej, godności człowieka: Twórcy: Hugo Grocjusz, Tomasz Hobbes. ...

Język prawny-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

14 Język prawny- jest specjalistycznym językiem, w którym formułowane są przepisy prawa. Podstawowymi elementami języka prawnego są wypowiedzi normatywne, wyznaczające reguły powinnego zachowania. Właściwości języka przedstawiamy w aspekcie ro...