Uniwersytet w Białymstoku - strona 98

Konstytucja 3 Maja a unia litewska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 455

. Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska -Konstytucja 3 maja świadomie pominęła wzajemny stosunek Korony i Wielkiego Księstwa - w zamian za zgodę na konstytucję Litwa otrzymała zgodę na zachowanie podmiotowości w nowym ustroju - marszałka konfederacji litewskiej powołano do straży praw z takim...

KRN, PKWN, Rząd Tymczasowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

KRN, PKWN, Rząd Tymczasowy, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - podstawy [rawne ich działania, programy KRN - Krajowa Rada Narodowa powstała w noc sylwes...

Landrecht pruski - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 917

. Landrecht pruski na ziemiach polskich - prawo cywilne i karne. - wprowadzono go na terenie zaboru pruskiego w 1794 Prawo cywilne: - o cechach feudalno-burżuazyjnych z przewagą tych pierwszych - nierówność wobec prawa zależnie od przy...

Legalistyczna koncepcja Polskiego Państwa Podziemnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

Legalistyczna koncepcja Polskiego Państwa Podziemnego i powołanie sądów - jego organizację rozpoczęto w trakcie kampanii wrześniowej, z inicjatywy gen Michała Karaszewicza - Tokarzewskiego, który powołał w nocy z 26/27 09.1939 ta...

Mała konstytucja z 1947 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 868

. Mała konstytucja z 1947 Uchwalona 14.02.1947 przy sprzeciwie 17 posłów. Składała się z 32 artykułów ujętych w 9 rozdziałach regulujących pozycje najwyższych organów władzy, sejm ustawodawczy, prezydenta, radę państwa, rząd, NIK, wymiar sprawiedliwości, przepisy przejściowe i końcowe. Zasadniczą c...

Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 roku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1015

. Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 roku - 26.01.1919 przeprowadzono wybory do Sejmu Ustawodawczego, Ustawodawczego czerwcu wybrano posłów z Wielkopolski, z powodu toczącej się wojny w Galicji Wschodniej za posłów uznano 28 deputowanych d...

Mały kodeks karny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Tzw. Mały kodeks karny Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych niebezpiecznych okresie odbudowy państwa z 13.06.1946, zastąpił wcześniejsze dekrety. Wprowadził odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko interesom gospodarczym, urzędnicze i przeciwko porządkowi publicznemu. - tres...

Nowela sierpniowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

Nowela sierpniowa - kierunek zmian konstytucyjnych - pod wpływem wydarzeń majowych, z inicjatywy rządu przedstawiono Sejmowi projekt zmian w konstytucji marcowej, uchwalono go 2 08.1926 - kierunek zmian miał na celu przywrócenie równowa...

Pojęcie Korony Królestwa Polskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1169

. Pojęcie Korony Królestwa Polskiego. Państwo Polskie jako osoba prawna Dla stosunków w polskiej monarchii, charakterystyczna jest konstrukcja Korony Królestwa Polskiego. Istota jej wyraża się w oddzieleniu państwa od osoby monarchy. Oderwanie korony od osoby króla było wyrazem dominacji elementów ...

Polscy kodyfikatorzy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1176

Polscy kodyfikatorzy w XVIII w. ich prace i poglądy Zbiór praw sądowych (Kodeks Zamoyskiego) - projekt prawa ziemskiego z 1776 roku, opublikowany i przedstawiony do zatwierdzenia przez sejm w 1778r., a odrzucony przez sejm w 1780. Zbiór za...