polscy kodyfikatorzy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
polscy kodyfikatorzy - omówienie  - strona 1 polscy kodyfikatorzy - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Polscy kodyfikatorzy w XVIII w. ich prace i poglądy
Zbiór praw sądowych (Kodeks Zamoyskiego) - projekt prawa ziemskiego z 1776 roku, opublikowany i przedstawiony do zatwierdzenia przez sejm w 1778r., a odrzucony przez sejm w 1780.
Zbiór zawierał przepisy reformujące stosunki społeczne i polityczne. Przewidywał ograniczenie poddaństwa osobistego chłopów i sądownictwa patrymonialnego:
uwalniał z poddaństwa niektóre kategorie chłopów.
wprowadzał stosunki kontraktowe między chłopami a dworem.
poddawał regulacje dotyczące ludności chłopskiej pod kontrolę i ochronę państwa. Np.; skargi na umowy o grunt z właścicielem rozstrzygać miał sąd grodzki
Był to wyraz idei interwencjonizmu i reglamentacji w relacjach pan - chłop. Najwięcej innowacji przewidziano w dziedzinie prawa cywilnego np.:
ustanawiał jednolite zasady obrotu gospodarczego
wprowadzał wolność kształtowania stosunku prawnego
zmierzał do określenia równości stanów
opieka; w swych postanowieniach wzorował się na regulacjach Korektury pruskiej, opieka straciła charakter prywatny i rodzinny - została przekształcona w sprawę społeczną podlegającą kontroli państwa
kuratela; rozszerzał kuratelę nad kobietami i marnotrawcami ( co stanowi przykład regulacji zachowawczej)
w dziedzinie prawa zobowiązań przewidywał nowe rodzaje umów lepiej odpowiadające ówczesnej rzeczywistości lub w sposób pełniejszy regulował już istniejące: umowa o przewóz
umowa komisu
umowa spółki aukcyjnej
W prawie karnym przeprowadził jego unifikację (eliminował luki prawa stanowionego) zachowały się w dużej mierze stare normy, feudalne instytucje i pojęcia, Zbiór przewidywał m.in.:
kwalifikowane kary śmierci
za uzasadnienie kary przyjmował prewencję generalną
zaostrzał represje karną
Kodeks przewidywał również postępowe regulacje np. poszerzenie zasady publicznoprawnej, wykluczenie dawności przy zabójstwie. Przepisy były w znacznej mierze przejęte z postulatów doktryny humanitarnej;
likwidował przejawy arbitralności wymiaru kary
przewidywał zasady nullum crimen sine lege
nulla poena sine lege
dążył do subiektywizacji oraz indywidualizacji odpowiedzialności karnej
rozszerzał stosowanie kary pozbawienia wolności
chciał znieść odpowiedzialność odszkodowawczą za czyny popełnione w obronie koniecznej
W przepisach dotyczących prawa procesowego przewidywał
wyodrębnienie osobnych procedur: cywilnej
karnej zawierającej postulaty humanitarystów; przewidywano gwarancje swobód jednostki w procesie, zasada domniemania niewinności


(…)

… jednostki w procesie, zasada domniemania niewinności
Jednocześnie; zwiększono rolę insygnatora (czynnik publiczny w procesie), wzbogacono postępowanie o elementy procesu inkwizycyjnego
Proces karny regulowany w Zbiorze praw miał charakter procesu mieszanego (inkwizycyjno - skargowy)
Projekt kodeksu Stanisława Augusta Poniatowskiego:
- zawierał całość norm prawa cywilnego, karnego i procesu
- opracowali…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz