Uniwersytet w Białymstoku - strona 97

Informacja wojskowa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

. informacja wojskowa i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce Ludowej Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) - organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministralnym, zorganizowany na polecenie i pod dyktando władz radzieckich w powojennej Polsce. Powstało 1 stycznia 1945 roku ...

Kodeks cywilny Królestwa Polskiego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1456

Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego - charakter i treść zmian na tle Kodeksu Napoleona. - plany stworzenia kodeksów narodowych ograniczono do przerobienia KN zgodnie z potrzebami narodu, w 1820 powołano Deputację, która po wysłuchaniu uwag oraz analizy przepisów Landrecht, ABGB przygotowała projekt ...

Kodeks Kar Głównych i Poprawczych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

. Kodeks Kar Głównych i Poprawczych - jego charakter .Miał moc obowiązującą od 1.05.1846 roku. Jego głównym założeniem było zbliżenie prawa karnego w Królestwie do ustawodawstwa Rosyjskiego. Kodeks był dziełem komisji, w której dużą rolę odegrał specjalista prawa karnego i historyk prawa Romuald Hu...

Kodeks Napoleona na ziemiach polskich - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1036

. kodeks Napoleona na ziemiach polskich w XIX wieku. - na obszarze Krakowa, wchodzącego najpierw w skład Księstwa Warszawskiego obowiązywał od 1807 do 1855 - w Księstwie Wa...

Kodeks zobowiązań i kodeks handlowy w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1309

Kodeks zobowiązań i kodeks handlowy w II RP - Kodeks prawa zobowiązań z 1933 była największym osiągnięciem polskiej myśli cywilistycznej okresu międzywojennego - opierał się na dwóch fundamentalnych zasadach: równości stron i wolności u...

Komisja kodyfikacyjna w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1085

. Komisja Kodyfikacyjna II RP i rezultaty jej prac Komisja Kodyfikacyjna składała się początkowo z 44 osób, przewodniczącym został najpierw prof. Franciszek Ksawery Fierich, zmarły w 1928, potem w 1932 prezes Sądu Najwyższego Bogdan ...

Komisje rządowe wielkie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

Komisje rządowe wielkie w XVIII w - Komisja Skarbowa Koronna i Komisja Skarbowa dla Wielkiego Księstwa - powołane w 1764, przewodniczył minister - podskarbi, obok nich 9-16 członków, kadencja 2 lata, Komisja odpowiedzialna przed sejmem, któremu składała sprawozdania i otrzymywała absolutorium. Zada...

Komisje Sądzące Walki Cywilnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

. komisje Sądzące Walki Cywilnej omisje Sądzące Walki Cywilnej posiadające charakter sądów obywatelskich, rozpatrujących pomniejsze przestępstwa oraz łamanie przepisów Walki Cywilnej. Podstawę powołania do życia sądów specjalnych stanowiła uchwała Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju z 16 kwietnia 19...

Kompetencje Naczelnika Państwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Kompetencje Naczelnika Państwa w latach 1918 - 1922 - zgodnie z tzw. Małą Konstytucją, uchwałą sejmową z 20.02.1919 uchwaloną przez Sejm ustawodawczy Naczelnikiem Państwa został Józ...

Konfederacje - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

. konfederacje w Rzeczypospolitej Szlacheckiej Cechy ogólne: - podstawą konfederacji była dobrowolność związku oparta na indywidualnym przystąpieniu popartym przysięgą - miała charakter wojewódzki, lub ogólnopolski ( generalny); służyła do realizacji zamierzeń, których nie mógł zrealizować król ...