Uniwersytet w Białymstoku - strona 21

Stosunek cywilnoprawny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854

Co to jest stosunek cywilnoprawny? Jego elementy. Stosunek cywilnoprawny- stosunek uregulowany przez PC; jest to ustanowiona w przepisach prawa więź o charakterze powinnościowym pomiędzy ludźmi lub utworzonymi przez nich organizacjami, uznanymi przez normę prawną za podmioty prawa. Podział: -dwus...

Systematyka prawa cywilnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1680

Systematyka prawa cywilnego wg KC Prawo cywilne dzieli się na działy: -część ogólna- normy cywilnoprawne regulujące zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego; przepisy o dobrach osobistych; -podmioty PC -czynności prawne -problematyka mienia -terminy -przedawnienia roszczeń ...

Uprawnienia, dług, odpowiedzialność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Uprawnienia dzielą się na: główne- uprawnienie do uzyskania świadczenia, uprawnienie do uzyskania odszkodowania zamiast lub obok świadczenia; uboczne - odsetki, roszczenie o wyjawienie majątku przez dłużnika, uprawnienia uboczne służą uzyskaniu uprawnień głównych. Postępowanie sądowe ma dwa etapy: ...

Ustanie osoby prawnej - łączenie, podział, likwidacja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2086

Ustanie osoby prawnej/ łączenie, podział, likwidacja. Różne powody ustania bytu osoby prawnej: 1. Akt powołanego do tego organu państwa - dotyczy tych organów, które zostały powołane do życia przez akt organu władzy lub administracji państwowej, także osoby prawne oparte na członkostwie i powstałe...

Zasady prawa cywilnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Zasady prawa cywilnego- ich rola i katalog 1. Zasada ochrony osoby ludzkiej- każdy człowiek ma zdolność prawną i zapewnioną swobodę korzystania z dóbr osobistych. 2. Równości podmiotów wobec prawa 3. Praw podmiotowych- mają ściśle określoną treść i tylko one gwarantują jednostce korzystanie z róż...

ZOBOWIĄZANIA

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

ZOBOWIĄZANIA- jest to III księga kodeksu cywilnego czyli przepisy art. 353 do art. 921 Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym między dwiema lub więcej osobami, na mocy którego jedna osoba czyli wierzyciel może żądać od drugiej -dłużnika określonego działania lub zaniechania świadczenia, a dłużnik jes...

Źródła zobowiązań

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ: Czynności prawne jednostronne (testament, zapis, przyrzeczenie publiczne) i czynności prawne dwustronne (umowa) Czyny niedozwolone- jest to wyrządzenie szkody poza stosunkiem zobowiązaniowym, rodzące obowiązek j...

Świadczenie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

ŚWIADCZENIE- jest przedmiotem stosunku zobowiązania i polega na zachowaniu się dłużnika zgodnie z treścią łączącego ich zobowiązania tj. działanie lub zaniechania musi być oznaczone i spełnione. Rodzaje świadczeń: jednorazowe- może być wykonane w skutek jednorazowego zachowania się dłużnika np. zw...

Odsetki

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

Odsetki są to dochody od świadczeń pieniężnych wyrażone w % . Są to pożytki cywilne rzeczy. Źródła odsetek: 1.Czynność prawna- umowa 2.Ustawa- art. 481 KC Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas spóźnienia jeżeli nawet nie poniósł s...

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA WYNIKA Z: 1.Ze związku przyczynowego- przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody obniża odszkodowanie. 2.Obniżenie odszkodowania o wartość korzyści jakie poszkodowany uzyskał na skutek wyrządzonej mu szkody. 3.Z woli stron (gdy strony umawiają się) 4.Kara umowna-...