Uniwersytet w Białymstoku - strona 20

Osoba prawna - Zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

. Osoba prawna- pojęcie, teoria fikcji i teoria realnego bytu-która przyjęta w prawie polskim? Osoba prawna jest podmiotem stosunków cywilnoprawnych I. Pojęcie Założenia ogólne art. 33 - 43 kc; ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych; ma odrębny od innych osób majątek i odpowiada nim...

Podmiot prawa a zdolność prawna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Podmiot prawa/ zdolność prawna. Podmiot praw - każdy człowiek uznany jest za podmiot praw i obowiązków. Określenie „osoba fizyczna” odnosi się do człowieka jako uczestnika stosunków cywilnoprawnych, a nie innych (np. głosowanie w wyborach jako wyborca) Zdolność prawna - możność bycia podmiotem pra...

Postacie uprawnień

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Postacie uprawnień, jakie mogą składać się na pr. Podmiotowe. Uprawnienie to wyróżniony element prawa podmiotowego; wśród uprawnień wyróżnić należy: - roszczenia- polegają na tym, iż jakaś indywidualnie oznaczona osoba ma obowiązek wykonać świadczenie na rzecz uprawnionego a wiec uprawniony może ż...

Prawo cywilne a pokrewne gałęzie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Prawo cywilne a pokrewne gałęzie/ dyscypliny prawa: prawo pracy, rodzinne, handlowe. *Gałęzie prawa To spójne i uporządkowane zespoły norm prawnych, regulujących kategorie stosunków społecznych. Gałąź prawa reguluje stosunki społeczne, do których się odnosi w sposób pełny, dlatego jej normy stosuj...

Prawo cywilne formalne a materialne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1442

Prawo cywilne materialne a prawo cywilne formalne Prawo cywilne materialne reguluje istnienie określonych praw podmiotowych oraz zasady obrotu tymi prawami i ich ochrony. Zawiera także normy przyznające zdolność do bycia podmiotem praw i do kształtowania swojej sytuacji prawnej. Prawo cywilne proce...

Prawo podmiotowe a prawo przedmiotowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

. Prawo podmiotowe a prawo przedmiotowe. Definicja Prawo podmiotowe- wynikające ze stosunku cywilnoprawnego to sfera postępowania w określony sposób przyznana w celu ochrony interesów uprawnionego przez normę prawną zabezpieczenia. -jest elementem stosunku cyw-praw, każdemu prawu podmiotowemu odpo...

Prawo podmiotowe bezwzględne i względne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

. Prawo podmiotowe bezwzględne i względne-scharakteryzować, przykłady. kryterium - skuteczność praw pod­miotowych wobec innych podmiotów; Prawa bezwzględne skuteczne wobec wszystkich erga omnes → obowiązek nieingerowania w sferę spraw określonych prawem podmiotowym → kreowane tylko przez normy pr...

Reguły wykładni logicznej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Reguły wykładni logicznej Wykładni logiczna polega na tym, że z interpretowanego przepisu prawnego zostaja w drodze wnioskowania, opartego a regułach logiki wyprowadzone pewne konsekwencje, które nie są wyrażone w jego tekście. Najczęściej spotykane wnioskowania: - arugumentum a maiori ad minus- p...

Rodzaje rzeczy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

Rodzaje rzeczy min rodzaje nieruchomości. Podział rzeczy: -ruchome- wszystkie rzeczy, które nie są nieruchomościami -nieruchomości- części powierzchni ziemskie, które stanowią odrębny przedmiot własności(grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane(nieruchomości budynkowe) lub części ta...

RODZAJE UMÓW

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

RODZAJE UMÓW: 1.Umowa o dzieło -przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest t...