Uniwersytet w Białymstoku - strona 124

Polityka pełnego zatrudnienia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

5 Polityka pełnego zatrudnienia Skąd się mogą wziąć dodatkowe inwestycje, o których mówiliśmy wcześniej? Jeśli nie nastąpi zmiana warunków podejmowania decyzji przez przedsiębiorców, to mogą one pochodzić z zewnątrz opisywane...

Bank centralny-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 966

6 Bank centralny W całym systemie bankowym, ale również w całym systemie finansowym państwa, główną rolę odgrywa bank centralny. Bank centralny wykształcił się historycznie z banków biletowych (emisyj­nych). Najstarszy, Bank Szwedzki, otrzymał od państwa przwilej wypuszczania biletów bankowych (wy...

Gospodarowanie mieniem publicznym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

7 Gospodarowanie dobrami publicznymi. Jak już mówiliśmy, zakres tej działalności zależy od tego, czy przewagę we władzach mają etatyści, czy liberałowie. W pierwszym przypadku wiele dóbr z natury prywatnych zostaje objętych gospodarką państwową. W przypadku drugim państwo gospodaruje głównie (lub wy...

Krytyka polityki typu keynesowskiego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

9 Krytyka polityki typu keynesowskiego Polityka, o której mówiliśmy w poprzednim punkcie, wielokrotnie okazywała się wysoce skuteczna jako narzędzie podnoszenia poziomu aktywności gospodarczej i zmniejszania bezrobocia. Dotyczyło to poszczególnych krajów przed drugą wojną światową i tuż po jej z...

Pieniądz reglamentowy w gospodarce centralnie kierowanej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

10 Pieniądz reglamentowany w gospodarce centralnie kierowanej. Przepi­sy wyłączające wymienialność pieniądza są w niej podobne do tych, o których mówiliśmy wyżej. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że także w kontak­tach między jednostkami gospodarczymi wewnątrz kraju działanie pieniądza jest ...

Podstawowe pojęcia prawno-ekonomiczne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

11_Ważniejsze pojęcia-kategorie ekonomiczne Dobro - rzecz albo czynność, która zaspokaja potrzeby ludzkie. Słowo to nie ma znaczenia wartościującego. Potrzeba może być niegodziwa, a dobro ją zaspokaja­jące może się okazać szkodliwe dla tego, kto go używa i dla innych. Na przykład broń, narkotyki. ...

Przyczyny i skutki bezrobocia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 756

12 Przyczyny i skutki bezrobocia Bezrobociem nazywamy liczbę niepracujących ludzi dorosłych, którzy są zdolni do pracy i poszukują jej. W różnych krajach ustawodawstwo niejednakowo precyzuje wymagania dotyczące wieku, czasu poszukiwania pracy, obowiązku rejestracji itp. W rezultacie bezrobocie nie ...

Rodzaje inflacji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

13 Rodzaje inflacji: -jawna i ukryta -popytowa i kosztowa Według Keynesa wszelkie zależności w gospodarce mają charakter przyczynowo-skutkowy. Jego zdaniem w modelu gospodarki wszystko jest zmienne, chociaż on odróżnia zmienne zależne i niezależna. Uważa ponadto że istnieje potrzeba prowadzenia b...

Rola pracy w ekoniomii-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

14 praca — powstaje w procesie naturalnym i społecznym. Jeśli chodzi o czynniki naturalne, to ludzkość systematycznie i coraz szybciej niszczy swoje środowisko, a próby rekompensowania ubytków co najwyżej hamują ten proces. Jest to proces nie­odwracalny. Inaczej jest z pracą. Nowi pracownicy nie są ...

Zjawiska realne i regulacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

15 Zjawiska realne i regulacyjne. Przy wielu omawianych wyżej pojęciach dochodzimy do bardziej podstawowego, ogólnego podziału zjawisk gospodar­czych. Mianowicie niektóre z nich są wyrażane w jednostkach naturalnych, fizycznych. Odpowie...