Uniwersytet Szczeciński - strona 44

Obróbka plastyczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1645

Obróbka plastyczna  Cel obróbki plastycznej: zmiana kształtu/ wymiarów obrabianego przedmiotu, objętość pozostaje bez zmian (obróbka bezubytkowa). Obróbka plastyczna polega na wywieraniu na obrabiany materiał nacisku (odpowiednim narz...

Podstawowe jednostkowe operacje termiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Termiczne - związane z ruchem ciepła, z jego dodawaniem lub odejmowaniem. Zaliczamy do nich: Ogrzewanie - ogrzewanie do temperatury niższej niż temp. wrzenia w celu przyspieszenia reakcji; Prażenie - podnoszenie temp do temp 200-250C w celu korzystnych cech organoleptycznych Chłodzenie - obniż...

Przykłady form energii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197

Przykłady form energii   Energia mechaniczna Energia kinetyczna Energia potencjalna Energia cieplna Energia elektryczna Energia chemiczna Energia jądrowa Energia potencjałów termodynamicznych Energia mechaniczna - suma energii kinety...

Stopy żelaza z węglem

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

Surówka (półprodukt: stop żelaza z węglem, o zawartości ponad 2% węgla + inne składniki: krzem, mangan, fosfor i siarka) surówka biała (zawiera węgiel w postaci związanej: cementytu (węglik żelaza Fe 3 C) - do dalszej przeróbki na s...

Surowce podstawowe, dodatkowe oraz materiały pomocnicze

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1029

SUROWCE - materiały, względnie substancje, które w trakcie procesu technologicznego są przetwarzane w produkty Na jakość surowca składa się wiele elementów np.: Skład chemiczne surowca, a zwłaszcza zawartość w tym surowcu składnika stanowiącego właściwy surowiec dla przemysłu np. zawartość tłus...

Własności materiałów: mechaniczne i technologiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Własności mechaniczne - zespół cech określających zdolność materiałów do przeciwstawiania się na działaniu na nie sił zewnętrznych. Własności te decydują o wymiarach przekroju elementów, gabarycie. Do najważniejszych własności mechanicz...

Logistyka w przedsiębiorstwie - zagadnienia na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Natalia Wagner
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1841

Natalia Wagner. Notatka składa się z 13 stron. Zagadnienia do zaliczenia przedmiotu „Logistyka w przedsiębiorstwie” Istota logistyki, przesłanki i przyczyny jej rozwoju.* Organizacja i zadania logistyki w przedsiębiorstwie.* Istota i zadania logistyki zaopatrzenia.* Decyzje logistyczne w sferz...

Podstawowe informacje - ochrona środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

Efekt cieplarniany - odkryte w 1827 r, przez Jean Baptista Fourier'a. Pewne gazy w atmosferze powodują przepuszczanie promieniowania ku powierzchni Ziemi, ale tworzą one także barierę dla uciekającego ciepła, w formie dłuższych fal promieniowania, z powierzchni Ziemi do przestrzeni kosmicznej (CO...

Podział i charakterystyka ścieków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

PODZIAL I CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW SCIEKI mieszanina zuzytej wody oraz roznego rodzaju substancji plynnych, stałych, gazowych, radioaktywnych oraz ciepla usuwanych z terenow miast i zakladow przemyslowych. podzial sciekow ze wzgledu na pochodzenie: - scieki bytowe- scieki z budynkow mieszkalnych,...

Zanieczyszczenia środowiska - podział i opis

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

ZANIECZYSZCZENIA SRODOWISKA Racjonalna gospodarka zasobami polga na oszczdnym i wlasciwym pozyskiwaniu i przetwarzaniu i wykorzystywaniu danego surowca poprzez; 1. ograniczenie pozyskiwania do neizbednego minimum, aby zachowac zasoby przyszłych pokolen, 2. zastosowanie takich metod pozyskiwani...