Uniwersytet Szczeciński - strona 45

Systemy zarządzania środowiskowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO- PL od 2008 roku EMAS TRANSPORT: -POWIETRZE: gazy spalinowe, aerozole, pyły -WODA: wycieki paliwa, transportowanych ładunków, skażenie morze(awarie tankowców), odpady z usuwania lodu, osady produktow spalania -GLEBA- osady kwasow, substancji chemicznych ze s...

Ekologia i ochrona środowiska - materiały na zaliczenie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1204

WYKŁAD 15.10 Zjawisko globalne spowodowane emisją związków do atmosfery w procesie spalania paliw w transporcie samochodowym Efekt cieplarniany - odkryte w 1827 r, przez Jean Baptista Fourier'a. Pewne gazy w atmosferze powodują przepuszczanie promieniowania ku powierzchni Ziemi, ale tworzą one ta...

Oznaczanie żelaza całkowitego w wodzie i ściekach - pytania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

1.Skąd pochodzą związki żelaza zawarte w wodach naturalnych? - z gruntu poprzez wymywanie gleb i skał - z torfowisk i terenów bagiennych - z zanieczyszczeń (ścieki, korozja elementów żelazowych i stalowych z którymi woda miała kontakt, zakładów przemysłowych) 2. Długość fali do pomiaru absorba...

Oznaczanie mętności wody - pytania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Co to jest mętność? Mętność jest to zmniejszenie przezroczystości cieczy spowodowane obecnością substancji nierozpuszczalnych. Polega na rozproszeniu i absorbowaniu części widma promieniowania widzialnego przez cząstki stałe obecne w wodzie. Mętność mogą powodować wytrącające się: związki żelaza...

Oznaczanie zawartości tlenu metodą instrumentalną - pytania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Konduktometria polega na pomiarach przewodności elektrycznej roztworu zależnie od stężenia jonów w nim zawartych. Na podstawie wyników określa się stężenie roztworu w odniesieniu do danych wzorcowych Tlen w wodzie: bierze się głównie z p...

Oznaczanie żelaza całkowitego w wodzie i sciekach - sprawozdanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2100

Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska. Laboratorium. SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM „ Oznaczanie żelaza całkowitego w wodzie i ściekach” Wstęp W organizmie dorosłego człowieka zawartość żelaza wynosi 3,5-4,5g. Jest ...

Amoniak w roztworach wodnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

„ Oznaczanie amoniaku w wodzie ” Wstęp Amoniak jest dwuskładnikowym związkiem wodoru z azotem, w którym azot występuje na -III stopniu utlenienia. Amoniak ma wzór NH 3 i jest w warunkach normalnych gazem, którego temperatura wrzenia wynosi -33,35ºC. W wodzie amoniak rozpuszcza się bardzo dobrze. ...

Oznaczanie amoniaku w wodzie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1449

„ Oznaczanie amoniaku w wodzie ” SPRAWOZDANIE Wstęp Amoniak jest dwuskładnikowym związkiem wodoru z azotem, w którym azot występuje na -III stopniu utlenienia. Amoniak ma wzór NH 3 i jest w warunkach normalnych gazem, którego temperatura wrzenia wynosi -33,35ºC. W wodzie amoniak rozpuszcza się ba...

Ciągi liczbowe - definicja według Cauchyego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Ciągi liczbowe - nazywamy funkcję której dziedziną jest zbiór liczb naturalnych. Ciąg an nazywamy rosnącym (malejącym, nie rosnącym, niemalejącym) jeżeli an+ 1 an dla każdego n każdy następny wyraz jest większy od poprzedniego Definicja ...

Twierdzenie o monotoniczności funkcji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Kazimierz Winnicki
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Twierdzenie o monotoniczności funkcji - jeżeli y=f(x) jest funkcją ciągłą na przedziale i różniczkowalną na przedziale (a,b) oraz jeżeli f'(x) 0) dla każdego x należącego (a,b) to funkcja y = f(x) jest malejąca (rosnąca) na przedziale . Ex...