Uniwersytet Szczeciński - strona 43

Nośniki energii - rodzaje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

Nośniki energii  Medium za pomocą których możemy magazynować i przenosić energię. Nośniki energii dzielimy na: Nośniki energii chemicznej - paliwa Nośniki energii cieplnej - para wodna, gorąca woda, gorące gazy Nośniki energii mechan...

Operacja i procesy jednostkowe w procesach wytwórczych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1890

Proces technologiczny składa się z  szeregu operacji i procesów jednostkowych, które ułożone są w odpowiedniej kolejności. Celem procesu technologicznego jest wytworzenie gotowego produktu z surowca. Operacje jednostkowe - wszystkie...

Podstawowe jednostkowe operacje fizykochemiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1876

Operacje dyfuzyjne i fizykochemiczne - dyfuzyjne są to operacje podlegające prawom przenikania i wymiany masy natomiast fizykochemiczne na zmianie stanu skupienia substancji. Zaliczamy do nich: Ekstrakcja - rozdzielenie mieszaniny różnych sk...

Proces produkcyjny - pojęcia podstawowe i definicje

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 805

Proces produkcyjny to całokształt czynności technicznych związanych z utrzymaniem zakładu produkcyjnego w ruchu. Rozpoczyna się w momencie pobrania surowców z magazynu, a kończy w momencie przekazania do magazynu wyrobów gotowych. Jes...

Produkt - definicja i właściwości

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Produkt to cokolwiek, co klient możne nabyć na rynku celem zaspokojenia potrzeby lub pragnienia (produkt to wszystko to co dostawca/producent/usługodawca oferuje klientom w celu sprzedaży, wymiany lub wywołania ich zainteresowania). funkcjonalne spełniane funkcje techniczne ciężar, możliwość prze...

Procesy produkcyjne - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1764

1.proces produkcyjny To całokształt czynności technicznych związanych z utrzymaniem zakładu produkcyjnego w ruchu. Rozpoczyna się w momencie pobierania surowców z magazynu a kończy w momencie przekazania do magazynu wyrobów gotowych. Proces technologiczny- to podstawowa składowa procesu produkcyj...

Urządzenia do przetwarzania energii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Termin technika cieplna to określenie zbiorcze dla wielu dziedzin, jak ciepłownictwo chłodnictwo, kriotechnika (kriogenika), klimatyzacja, wentylacja, ogrzewnictwo oraz pochodne zastosowań jak silniki spalinowe i wiele innych dziedzin powiązanych z przetwarzaniem energii. Podstawowe rodzaje to: ...

Woda w procesach produkcyjnych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Woda wykorzystywana jest do celów bytowo-gospodarczych, komunalnych i przemysłowych oraz innych potrzeb. W trakcie używanie ulega  zanieczyszczeniu. Zastosowanie: Do picia Składnik żywności, pasz i nawozów Surowiec do otrzymywania wodoru, tlenu, gazu wodnego Środowisko reakcji chemicznych R...

Procesy tworzenia rozłącznego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1911

Połączenia rozłączne   w których rozłączenie jest możliwe i nie wiąże się z niebezpieczeństwem zniszczenia elementów łączonych. Połączenia rozłączne dzielą się na: połączenia klinowe Połączenia klinowe to połączenia rozłączne spoczynkowe. Elementem łączącym jest klin . W czasie montażu klin zo...

Cele realizowane w procesie wytwrczym

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Cele realizowane w procesie wytwórczym nadawanie kształtu, uzyskiwanie pożądanej struktury materiału, uzyskiwanie określonych właściwości fizycznych lub chemicznych uzyskiwanie własności warstwy wierzchniej, uzyskiwanie efektów estetycznych, połączenie elementów składowych wyrobu w funkcjonalną c...