Uniwersytet Szczeciński - strona 20

Pedagogika społeczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Jadwiga Siwińska
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2576

Wspólnota — typ zbiorowości oparty na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze. W ujęciu Ferdinanda Tönniesa wspólnota jest przeciwstawnym typem zbiorowości wobec zrzeszenia i charakteryzuje się tym, że więzi wytwarzane są w oparciu o pokrewieństwo lub braterstwo, kontrola społeczn...

Socjolingwistyczna teoria Bernstaina

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Marek Gorzko
 • Socjologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3003

Problem badań: poszukiwanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dużych grup młodzieży, wywodzącej się głównie z klasy robotniczej - w warunkach brytyjskich większość słuchaczy szkół wyższych stanowią członkowie klas średnich. Przedmiot badań: język, którym posługuje się dziecko w momencie przestępow...

Socjologia - notatki do sesji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Marek Gorzko
 • Socjologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2023

Przedmiotem badań socjologii są: 1)zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, 2) struktury zbiorowości (np. rodzina, armia), 3) zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, 4) siły skupiające i rozbijające zbiorowości, 5) zmiany i przekształcenia zachodz...

Biblioteki cyfrowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Tadeusz Brzozowski
 • Bibliotekoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2492

Ma objętość 3 strony. Jest zapisana w formacie WordPad. Zawiera informacje na temat biblioteka cyfrowa, wyszukiwanie ogólne, wyszukiwanie w katalogu, ZBC Pomerania. Krótko zwięźle i na temat, jak to mówią, czyli wszystko co studentom jest niezbędne. Notatka to właściwie skrzętnie notowany wykład do...

O XVI-wiecznych koncepcjach tragizmu - Abramowska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Barbara Popiel
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3605

XVI wieczna koncepcja tragizmuPrzez tragizm rozumiemy kategorię światopoglądową w szerokim tego słowa znaczeniu. Tragizm to przekonanie o istnieniu zasadniczych błędów czy braków w generalnym porządku świata, interpretacja i ocena rzeczywistości ludzkiej jako domeny nierozwiązalnych sprzeczności, ni...

Językoznawstwo współczesne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Beata Afeltowicz
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4788

opracowane zagadnienia egzaminacyjne Co to jest „lingua franca”? Język typu kreolskiego używany w basenie Morza Śródziemnego. Powstały przez zaczerpnięcia z języków: francuskiego, włoskiego, greckiego, hiszpańskiego i arabskiego. Używany głownie w kontaktach handlowych i dyplomatycznych. Obecnie jęz...

Planowanie przestrzenne - materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Planowanie przestrzenne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4739

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedmiot studium, tryb opracowania i uchwalenia, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne w województwie,

Odnowa biologiczna - ciepłolecznictwo

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Anna Bogucka
 • Odnowa Biologiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4242

Zabiegi ciepłolecznicze o działaniu ogólnym Sauna jest zabiegiem fizykoterapeutycznym stosowanym zarówno w leczeniu, jak i w odnowie biologicznej oraz w celach higieniczno-kosmetycznych Rodzaje zabiegów ciepłoleczniczych o działaniu ogólnym Sauna Sucha (fińska) Czas trwania - od 15 do 30 minut. Za...

Odnowa biologiczna - sauna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Anna Bogucka
 • Odnowa Biologiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2975

PDF TransformPDF TransformYYYerYerB2B2B.0B.0AAClick here to buyClick here to buy .wA B B YY.com.A B BYY.com „Zastosowanie sauny w fizykoterapii i kosmetyce” Sauna to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotno  (w zale no ci od rodzaju sauny), w którym sp dza si  ...

Antropologia - koncepcja narodu

 • Uniwersytet Szczeciński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2968

ANTROPOLOGICZNA KONCEPCJA NARODU Człowiek bez narodu nie mieści się w uznawanych kategoriach klasyfikowania i bywa odrzucony niemal jak człowiek bez imienia i nazwiska. E. Gellner połączył 3 teorie narodu: politologiczna (najistotniejszym czynnikiem kształtowania narodu jest państwo), neomarksisto...