Uniwersytet Szczeciński - strona 21

Hartowność stali

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1715

Hartowność stali. Hartowność stali, jest to zdolność do tworzenia struktury martenzytycznej. Właściwość ta jest ściśle związana z krytyczną szybkością chłodzenia stali; im większa jest wymagana szybkość chłodzenia tym hartowność mniejsza...

Przemiana bainityczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1554

Przemiana bainityczna. Przemiana bainityczna zachodzi w stalach pomiędzy temperaturą najmniejszej trwałości austenitu a temperaturą początku przemiany martenzytycznej. Podczas chłodzenia izotermicznego w zależności od temperatury przemiany rozróżnia się bainit górny, tworzący się w zakresie temper...

Przemiana martenzytyczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

Przemiana martenzytyczna. Przemiana martenzytyczna (nazywana przemianą bezdyfuzyjną lub ścinającą) zachodzi w stalach po przechłodzeniu austenitu poniżej temperatury M s (ang. martensite start) z prędkością równą lub większą od prędkości krytycznej (rys. 4b). W wyniku powyższej przemiany powstaje ...

Przemiany podczas chłodzenia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

Przemiany podczas chłodzenia Austenit jest fazą trwałą tylko w pewnym zakresie temperatur i po ochłodzeniu poniżej temperatury A r , ulega przemianie perlitycznej, bainitycznej lub martenzytycznej. Dane dotyczące zależności struktury i właściwości stali od temperatury i czasu przemiany

Układ grup bocznych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2275

Układ grup bocznych izotaktyczne X X X X X C C C C C C C C C syndiotaktyczne X X C C C C C C C C C X X X ataktyczne X X C C C C C C C C C C X X X ...

Utwardzanie wydzieleniowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134

Połączone procesy przesycania i starzenia określa się wspólną nazwą utwardzanie wydzieleniowe . Utwardzaniu wydzieleniowemu poddawane są stopy charakteryzujące się zmienną r...

Hartowanie izotermiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

Procesy wyżarzania bez przekrystalizowania. Procesy wyżarzania z przekrystalizowaniem. . Hartowanie izotermiczne (bainityczne) przebiega podobnie jak hartowanie stopniowe, tzn. po austenityzowaniu stal ochładza się w kąpieli o temperaturze wy...

Hartowanie stopniowe - wiadomości podstawowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Hartowanie stopniowe polega na chłodzeniu obrabianego elementu w kąpieli o temperaturze wyższej od temperatury początku przemiany martenzytycznej, wytrzymaniu w tej temperaturze przez okres konieczny do wyrównania temperatury na powierzchni i w...

Hartowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Hartowanie. Hartowanie polega na nagrzaniu stali do temperatury austenityzowania, krótkim wygrzaniu w tej temperaturze i oziębieniu z szybkością umożliwiającą uzyskanie struktury mart...

Parametry decydujące o przemianach fazowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Podstawowymi parametrami, które decydują o przemianach fazowych są: szybkość nagrzewania, temperatura wygrzewania, czas nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia oraz szybkość chłodzenia w zależności od temperatury wygrzewania. Nagrzewanie i ...