Uniwersytet Rzeszowski - strona 51

Agrobiznes jako zespół dzialań człowieka - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Agrobiznes to zespół działań człowieka od pozyskania surowców pierwotnych do uzyskania gotowych produktów żywnościowych związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem ludziom żywności. Polega on zatem na produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji żywności. Z punktu widzenia podmiotowego jest on zbiorem zint...

Osztrzenie noży tokarskich, szlifowanie - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2499

Osztrzenie noży tokarskich 1 )kształtowych -Przed przystąpieniem doszlifowania części roboczej noża kształtowego należy oszlifować powierzchnię, do której jest odniesiny układ wymiarowania.Powierzchnia przyłożenia może być szlifowana: -w jednym zabiegu odpowiednio ukształtowaną ściernicą( w przypa...

Wartość pasz - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Wartość pasz Rodzaj rośliny Ilość paszy w dt Cena w zł Wartość w zł Buraki pastewne Korzenie 1200 7.156 8 587,68 liście 600 6,4 3840 Pszenica ozima Ziarno 30 54.27 1 628,1 słoma 40 15,94 637,6 Lucerna Zielonka 1000 1.824 1 824...

Układ scenariuszowy stanów otoczenia - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

Układ scenariuszowy stanów otoczenia Dokonując analizy otoczenia, stwierdzamy, że rozpiętość między scenariuszem optymistycznym a pesymistycznym w poszczególnych sferach jest stosunkowo duża. Największa rozpiętość jest w sferze społecznej i technologicznej. Oznacza to, że występuje tutaj silne uzal...

Wielki kryzys gospodarczy w Polsce - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

Wielki kryzys gospodarczy w Polsce .    Okres 26-29 r. jest wzrostowy, koniunktura wzrasta zdecydowanie szybciej  w porównaniu z innymi fazami dwudziestolecia. Od 29 r. wszystkie państwa o gospodarce rynkowej doświadczyły kryzysu we wszystkich gałęziach, kryzysu najgłębszego i najdłuższego w dzieja...

Charakterystyka firmy zajmującą się sprzedażą win.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

CHARAKTERYSTYKA FIRMY   Freiherr von Fahnenberg to węgierska firma o pochodzeniu niemieckim, zajmująca się sprzedażą win z całego świata. Firma istnieje na rynku europejskim od ponad sześciu lat, a jej centrala znajduje się w Berlinie. Oddziały firmy rozsiane są po wielu krajach Europy, między inn...

Interpolacja prostoliniowa we współrzędnych biegunowych G11 - wykład....

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Interpolacja prostoliniowa we współrzędnych biegunowych G11 Narzędzie przejeżdża z wybraną prędkością posuwu po prostej do zaprogramowa­nego punktu docelowego. Odcinki drogi będą podawane we współrzędnych biegu­nowych. G11 A... B... [l...] 1) [J...] 1) (P70) (P71) [F...] [S...] [T...] [M...] A Kąt ...

Warunki kredytowania - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Warunki kredytowania: waluta kredytu - PLN i denominowane max kwota kredytu - do 80% kosztów zadania okres kredytowania - do 10 lat karencja - nie dłużej niż 6 miesiące od daty zakończenia zadania oprocentowanie - zmienne WIBOR 1M + marża prowizja przygotowawcza - od 0,5 do 4,0% wnioskowanej kwoty ...