Uniwersytet Rzeszowski - strona 50

Otoczenie makroekonomiczne - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Otoczenie makroekonomiczne W 2003 r. Produkt Krajowy Brutto wzrósł wg najnowszych szacunków o 3,6 %. Motorem wzrostu PKB w 2003 r. był w głównej mierze sektor produkcji przemysłowej, a w szczególności przedsiębiorstwa eksportujące dobra przemysłowe. Stało się tak dzięki głębokiej restrukturyzacji k...

Charakterystyka PGNiG.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

PGNiG zaczyna walczyć o rynek Trwają rozmowy między PGNiG a Verbundnetz Gas (VNG), niemiecką firmą zajmującą się hurtową sprzedażą gazu. Chodzi o renegocjację umowy na dostawy 400 mln m sześc. gazu do Polski. Wygasa ona 30 września 2006 r. Niemcy chcą zwiększyć dostawy do 1 mld m sześc. - Nie możem...

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

CDR Brwinów O/Radom   O 3 Ró nicowanie  w kierunku  dzia alno ci  nierolniczej     1 Kontynuacja SPO 2004 - 2006 CDR Brwinów O/Radom Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej     CDR Brwinów O/Radom Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w zwi zku z uruchomieniem  lub rozwojem dzia alno ci...

Schemat organizacyjny firmy wydobywczej gaz.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Schemat organizacyjny firmy. Ochrona środowiska. W trosce o środowisko naturalne prowadzą następujące działania proekologiczne oczyszczamy ścieki przemysłowe; oczyszczamy ścieki socjalne; neutralizujemy odpady; oczyszczamy gazy odlotowe; monitorujemy elementy środowiska; prowadzimy proces termiczne...

Wycena siły roboczej i pociągowej - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

WYCENA SIŁY ROBOCZEJ I POCIĄGOWEJ Wycena 1 rbh poprzez przyjęcie parytetów dochodów w gospodarce narodowej. 2899,83zł - 19% - 18,71% - 8,3% = 1559,8zł netto 1559,8/22 = 70,9 zł za dzień 70,9/9 = 7,9zł za 1rbh Wycena i cnh. 1cnh = 4,5l paliwa 1000cnh*4,5l = 4500l paliwa 4500l*2,8zł = 12600zł 12...

Ujęcie efektu dźwigni operacyjnej - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Poziom DO zależy od wielkości udziału kosztów stałych w kosztach oPperacyjnych całkowitych. Im będzie wyższy ten udział(procentowy)tym wyższy efekt dźwigni operacyjnej(EDO)i na odwrót. Przy relatywnie wysokim udziale kosztów stałych ...

Efekty dźwigni, konstruktywność - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

ROI=Zo/Mc*100[%] Zo-zysk operacyjny Mc majątek całkowity Zo/Mcio io-oprocentowanie kapitału obcego Zn/Mcio= a) wraz ze wzrostem zadłużenia rośnie rentowność kapitału własnego- pozytywny efekt dźwigni b).jeżeli ten warunek nie jest spełniony wówczas wzrost zadłużenia powoduje spadek rentowności...

Mechaniczne środki transportu - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

Mechaniczne środki transportu. Inwentarz żywy pociągowy. Inwentarz żywy produkcyjny (stado podstawowe). Inny podział: - środki trwałe bezpośrednio obsługujące prod. roślinna, - środki trwałe bezpośrednio obsługujące prod. zwierzęcą, - środki trwałe w ogólnym zastosowaniu. lub - własne, - dz...