Otoczenie makroekonomiczne - wykład.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie makroekonomiczne - wykład. - strona 1 Otoczenie makroekonomiczne - wykład. - strona 2

Fragment notatki:

Otoczenie makroekonomiczne W 2003 r. Produkt Krajowy Brutto wzrósł wg najnowszych szacunków o 3,6 %. Motorem wzrostu PKB w 2003 r. był w głównej mierze sektor produkcji przemysłowej, a w szczególności przedsiębiorstwa eksportujące dobra przemysłowe. Stało się tak dzięki głębokiej restrukturyzacji kosztów w spółkach-eksporterach, słabej koniunkturze w Unii Europejskiej (poszukiwanie tańszych produktów z Europy Wschodniej), a także korzystnemu kursowi walutowemu (mocne Euro). W drugiej części roku eksporterów wsparła konsumpcja indywidualna. Niestety, najsłabszym elementem składowym PKB były inwestycje - dopiero w ostatnim kwartale 2003 r. udało się zahamować ich spadek. Niska skala inwestycji miała swoje odbicie w spadku produkcji budowlano-montażowej w 2003 r. Tym samym, recesja dotknęła ten dział gospodarki już czwarty rok z rzędu. Jedynym segmentem, który zdołał przełamać impas było budownictwo inżynieryjne.
Tablica 1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej w latach 1999-2005
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Produkcja budowlano-montażowa
3,9%
-4,8%
-12,0%
-12,3%
-4,0%
4,0%
8,0% Produkcja budowlano-montażowa w segmencie budownictwa mieszkaniowego
33,8%
9,3%
-18,4%
-24,3%
-10,0%
8,0%
15,0% Produkcja budowlano-montażowa w segmencie budownictwa niemieszkaniowego
4,1%
-9,6%
-13,2%
-20,3%
-12,0%
2,0%
6,0% Produkcja budowlano-montażowa w segmencie budownictwa inżynieryjnego
-5,0%
-6,2%
-7,9%
-0,6%
4,0%
4,0%
5,0%
Źródło: GUS, PMR Ltd. Wg założeń budżetowych na 2004 rok wzrost PKB w 2004 r. ma sięgnąć 5 %, a ważnym elementem stabilizującym dynamiczny rozwój polskiej gospodarki ma być wzrost nakładów inwestycyjnych. Realność takiego założenia potwierdza kilka faktów:
pod koniec 2003 r. przedsiębiorstwa produkcyjne osiągnęły najwyższe od kilku lat wykorzystanie mocy produkcyjnych, co zmusi je wkrótce do ich zwiększenia,
przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowaniem inwestycji (np. terenów pod budowę) odnotowały pod koniec 2003 r. znaczny wzrost aktywności,
z miesiąca na miesiąc poprawiają się statystyki wydanych pozwoleń na budowę. Wzrost nakładów inwestycyjnych wpłynie też z pewnością na poprawę sytuacji w sektorze budowlanym. Dodatkowym bodźcem rozwoju tego sektora gospodarki powinny być duże projekty infrastrukturalne realizowane z pomocą funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, głównie w dziedzinie komunikacji i ochrony środowiska.


(…)

… otwartego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Generalnie, podstawowe cele Spółki na 2004 r. można usystematyzować przy pomocy klasycznej koncepcji marketingowej 4xP (Place, Product & Price, Promotion).
Struktura terytorialna działalności Spółki (Place)
W 2002 r. RESBUD prowadził roboty budowlane na terenie województwa podkarpackiego, mazowieckiego, lubelskiego i w niewielkim zakresie…
…, a wiele firm funkcjonuje na skraju bankructwa, lub też negocjuje z wierzycielami programy naprawcze (niestety, problemów nie uniknął też „Resbud”, w sprawie którego toczy się obecnie postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu).
Duże zaległości płatnicze i wynikająca stąd konieczność ogłoszenia upadłości przez Spółkę znacznie pogorszyła jej wizerunek wśród inwestorów, a także kontakty…
…. wyznacza w naturalny sposób kierunek zmian profilu produkcji Spółki, a mianowicie stopniowy wzrost aktywności w dziedzinie budownictwa inżynieryjnego (głównie inwestycje z zakresu ochrony środowiska). Nadchodząca dekada przyniesie duże projekty inwestycyjne związane dostosowywaniem się Polski do europejskich norm w zakresie ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów, itp.). Projekty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz