Uniwersytet Rzeszowski - strona 32

Zaliczenie gmin - rozporządzenie z Dziennika Ustaw.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Dz.U.01.143.1614 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych. (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz...

Ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia wypadku, w tym przypadku przy pracy i choroby zawodowej. Ubezpieczenie choroby. Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych. Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych. Ubezpieczenie casco statków ...

Rozporządzenie (WE) nr 2201-2003 - komentarz.

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

  Zatorska Jolanta  komentarz  LEX/el. 2010  Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i  wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności  rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000  Stan pr...

Polskie prawo konstytucyjne - skrypt.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • Polskie prawo konstytucyjne
Pobrań: 2499
Wyświetleń: 7175

Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu. Skrypt z podręcznika prof. Leszka Garlickiego KU NOWEJ KONSTYTUCJI Konstytucje międzywojenne. 1. Konstytucja z 17 marca 1921 roku Opierała się na zasadach: suwerenności narodu, podziale władz, gwarancji praw obywatelskich . Wprowadza parlamentarny syste...

Biomedyka pytania z książki i odpowiedzi

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab UR Anna Radochońska
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 3206

Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wr...

Biomedyka - opracowane pytania z kolokwium

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab UR Anna Radochońska
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 3500

Są to opracowane pytania z kolokwium na Uniwersytecie Rolniczym z przedmiotu Podstawy rozwoju i wychowania. Wykłady oraz ćwiczenia, których materiał obejmuje kolokwium, prowadzi prof. dr hab. Anna Radochońska. Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju orga...

Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2751

...Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi p...

Metodyka pracy naukowej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Tobińska
 • Metodyka pracy naukowej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1778

METODYKA - to zbiór zasad i sposobów dotyczących wykorzystania jakiejś pracy i zmierzania do określonego celu. - to dydaktyka szczegółowa jakiegoś przedmiotu szkolnego. PRACA NAUKOWA - t...

Ogniwa dydaktyczne

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ryszard Kalamarz
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4487

OGNIWA:Okoń jest twórcą teorii 7 ogniw (elementów wspólnych) procesu kształcenia- łańcuch tych ogniw jest rozerwalny: Elastyczność teorii ogniw polega na tym, że nie wszystkie ogniwa muszą pojawiać się na każdej lekcji, czasem korzystn...

Szeregi, całki - teoria

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1918

Porusza takie zagadnienia jak: szereg zbieżny, szereg rozbieżny, kryterium Weierstrassa, kryterium Dirichleta, twierdzenie Cauchy-Hadamarda, szereg geometryczny, szereg harmoniczny, szereg harmoniczny rzędu alfa, kryteria zbieżności i r...