Metodyka pracy naukowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka pracy naukowej - strona 1

Fragment notatki:

METODYKA - to zbiór zasad i sposobów dotyczących wykorzystania jakiejś pracy i zmierzania do określonego celu. - to dydaktyka szczegółowa jakiegoś przedmiotu szkolnego.
PRACA NAUKOWA - to wynik obserwacji, poszukiwań empirycznych i badań teoretycznych.
CELE PRACY NAUKOWEJ:
Poznanie (dążenie do poznania) istoty jakiś zjawisk
Wykrywanie zasad lub reguł działania, prawidłowości organizacji i funkcjonowania jakiegoś określonego przedmiotu
WARUNKI NAUKOWEGO CHARAKTERU PRAC:
Obiektywny dobór materiału badawczego
Właściwe przeselekcjonowanie i uporządkowanie go
Poprawność zastosowanych metod
Logiczność wywodów
Przemyślana interpretacja uzyskanych wyników
CECHY DOMINUJĄCE PISRSTWA NAUKOWEGO:
Ścisłość naukowa (jednoznaczne sformułowania)
Obiektywizm
Należyte uzasadnienie twierdzeń
Styl jawny, prosty, zwięzły, żywy, rzeczowy bezosobowy
CYKL DZIAŁANIA ZORGANIZOWANEGO (ORGANIZACYJNY) LA CHATELIERA
Działać w sposób zorganizowany to podstawa i warunek prowadzenia wszelkiej działalności
Faza percepcji - organizacji
Ustalenie celu działania
Analiza środków i warunków działania
Planowanie działania
Pozyskanie i przygotowanie zasobów
Faza realizacji -wykonanie zamierzonej czynności stosownie do powziętego planu Faza kontroli/ Analiza wyników - polega na kontroli otrzymanych wyników oraz wyciąganiu wniosków, które mogą np. dotyczyć zmian w sposobie realizacji poszczególnych kroków czy w sposobie wykorzystania nie zużytych zasobów.
FAZY PISANIA PRACY NAUKOWEJ
Faza określania (diagnozy, preparacji)
Rozpoznanie i sformułowanie problemu naukowego
Zdefiniowanie problemu naukowego i sformułowanie tematu pracy
Ogólna charakterystyka tematu
Ustalenie ograniczeń w realizacji tematu
Ustalanie kryteriów oceny poszczególnych części i całości pracy
Ustalenie planu pracy i ram czasowych
Problem badawczy stawiamy w formie hipotezy lub pytań badawczych (uporządkowanie danych znanych wg. kryteriów)
Hipoteza - próba interpretacji nieznanego lub mało znanego zjawiska. Polega na ustaleniu określonej prawidłowości, albo sprawdzenie jej zachowania w odniesieniu do przedmiotu, obiektu, obszaru lub czasu, dla którego nie została jeszcze sprawdzona. W efekcie otrzymuje się informacje czy dana prawidłowość zachodzi i w jakim stopniu, lub określa się odchylenie od niej
Pytanie poznawcze - jest niewiedzą, pytaniem na które chcę znaleźć odpowiedź. Problem pracy naukowej ujmuje się w postaci zdań pytających, wyjaśniających różne aspekty tematu. Wówczas problem badawczy należy określić w postaci bliższego wyjaśnienia pytania lub pytań, na które zamierza się odpowiedzieć


(…)

… temat
Rozprawy naukowe - obszerne opracowania publikowane w czasopismach naukowych dla specjalistów
Komunikaty naukowe - Artykuły naukowe - mają charakter opisowy i informacyjny
Recenzje analityczne - recenzje opisowe - dotyczą wyłącznie formalnej strony pracy
Streszczenia - eseje - zespołowe
wspólne
zbiorowe
prace dydaktyczne
komentarze
OPIS BIBLIOGRAFICZNY
Mizgajski A., 2009. Zastosowanie Świadczeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz