Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - strona 2

note /search

Podstawowe zagadnienia ekonomiczne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3507

Dobra komplementarne – wzrost/spadek ceny jednego dobra powodujewzrost/spadek zainteresowania zakupami dobra innego, np. wzrostceny benzyny a zakupy samochodów. Wzrost ceny dobra substytucyjnego (lub spadek ceny dobra komplementarne...

Historia starożytna - starożytny Izrael

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Historia starożytna
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4431

Wykłady obejmowały historię starożytnego Izraela. W szczególności można tutaj znaleźć następujące zagadnienia dot. historii tego kraju: tło historii politycznej, pojecie i g...

Podstawy ewolucjonizmu - Specjacja

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Podstawy ewolucjonizmu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2030

Specjacja - to proces powstawania gatunku nowego. W zależności od warunków przestrzennych, w których zachodzi specjacja wyróżnia się specjację allopatryczną, gdy populacje są geograficznie izolowane i sympatryczną, gdy przebiega na tym samym obszarze i jest wynikiem izolacji rozrodczej. Ze względu ...

Choroba: autyzm

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Medycyna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3304

Dzięki jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: wprowadzenie w pojęcie autyzmu, geneza autyzmu wczesnodziecięcego, objawy autyzmu wczesnodziecięcego, pomoc ogólna dla osób z autyzmem. Autyzm wczesnodziecięcy Katarzyna Zabrzeska II rok praca socjalna Uniwersytet Pedagogiczny ...

Historia literatury staropolskiej i oświeceniowej

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 4081

W dokumencie poruszona została tematyka literatury staropolskiej i oświeceniowej. Notatka zawiera również schematy graficzne. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: retoryka, literatura średniowieczna, epos antyczny, symbol, alegoria, epos rycerski, chançon de geste, kro...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 12383

FILOZOFIAWSTĘP (działy filozofii)Filozofia czyli umiłowanie mądrości jest refleksją nad rzeczywistością. Jako, że rzeczywistość jest bardzo złożona, filozofia, aby ją ogarnąć we wszystkich aspektach dzieli się na wiele dziedzin (działów).Ontologia (metafizyka)zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613)...

Podstawy socjologii - kultura masowa

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3829

in. zagadnienia takie jak: funkcje socjologii, kultura masowa, klasyfikacja potrzeb, grupa społeczna, role społeczne, procesy społeczne, teorie sprawiedliwości, kategorie kultury, zbiorowość społeczna, więzy etniczne. Podstawy socjologii Słowo “socjologia” pojawiło się po raz pierwszy w 1837r. ...

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 10171

E.Babbie Badania społeczne w praktyce, Rozdział 11, Badania niereaktywne s 341 - 353 Badania niereaktywne - metody badania zachowań społecznych, nie wpływających na te zachowania, mierniki niereaktywne mogą być zarówno jakościowe jak i ilościowe. 3 metody badań niereaktywnych: analiza treści anali...

Filozofia - zagadnienia na egzamin - Filozofia starożytna Europy

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4424

in. zagadnienia takie jak: filozoficzne konteksty historii wygnania, filozoficzne podteksty wybranych przygód Odyseusza, pamięć homogeniczna a pamięć heterogeniczna, platońska jaskinia, spór o uniwersalia, paradygmaty filozofowania, dwa główne ujęcia bytu (Heraklit, Parmenides), trójkąt Platona, fi...