Filozofia - zagadnienia na egzamin - Filozofia starożytna Europy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 4424
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia - zagadnienia na egzamin - Filozofia starożytna Europy  - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: filozoficzne konteksty historii wygnania, filozoficzne podteksty wybranych przygód Odyseusza, pamięć homogeniczna a pamięć heterogeniczna, platońska jaskinia, spór o uniwersalia, paradygmaty filozofowania, dwa główne ujęcia bytu (Heraklit, Parmenides), trójkąt Platona, filozoficzna śmierć Sokratesa a religijna śmierć Chrystusa., problem bogactwa we wczesnym chrześcijaństwie.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak:spór intelektualistów i woluntarystów, kartezjański dowód na istnienie świata i ciała, dualizm ontologiczny, zakład Pascala, dwa porządki u Pascala, typy samotności, nieskończoność według Pascala, nowożytna tzw. bonizacja zła. Mondeville, kondycja człowieka w filozofii Hobbesa, dualizm epistemologiczny Locke’a, skrajne poglądy Berkeleya, „destrukcyjna” filozofia Hume’a, destrukcja pojęcia substancji w filozofii angielskiej, przewrót kopernikański filozofii Kanta.

Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak: trzy krytyki Kanta jako filozoficzny komentarz do nowożytności, „zimna” etyka Kanta, triada heglowska, duch subiektywny, obiektywny i absolutny u Hegla, pojęcie obywatela w filozofii Hegla, deifikacja człowieka w filozofii Feuerbacha, nihilizm egotyczny Stirnera, nihilizm kreatywny Nietzschego.

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych z filozofii 2007/2008:
Różne koncepcje przedmiotu filozofii.
Filozofia - jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co oznacza: umiłowanie mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero Platon, dzieląc ją na wiedzę o zjawiskach i wiedzę o bycie. Od tego czasu oznaczała wiedzę istotniejszą, ogólniejszą, prawdziwszą i trwalszą od innych.
- ciekawość świata,
- poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania,
- poszukiwanie wartości i sensu w życiu,
- zdziwienie światem,
- doświadczenia osobiste, przykre przeżycia
„Bogowie i głupcy nie filozofują.”
Działy filozofii, ich rozwój, problematyka.
Ontologia lub metafizyka - podstawowy obok epistemologii dział filozofii, który stara się odpowiadać na pytania o strukturę rzeczywistości i problematykę związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.
Materializm - pierwotność materii (Demokryt z Abdery);
Idealizm obiektywny - pierwotność idei (Platon).
Epistemologia (etym. gr. episteme - "wiedza; umiejętność, zrozumienie", logos - "nauka; myśl") albo teoria poznania, ewentualnie gnoseologia - dział filozofii zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie.
Przykładowe stanowiska:
Racjonalizm - rozum jako źródło poznania (Kartezjusz);
Empiryzm - doświadczenie sposobem poznania (John Locke);
Sensualizm - źródłem poznania są zmysły;
Agnostycyzm - zakłada niepoznawalność świata;
Irracjonalizm - pogląd mistyczny (mistycyzmy).
Aksjologia (teoria wartości) - nauka o wartościach, wieloaspektowe rozważania teoretyczne dotyczące pojęcia wartości, wywodzące się z etycznych koncepcji dobra.
Estetyka - nauka o pięknie i przeżyciach związanych ze sztuką,
Etyka - nauka o moralności.
Filozofia społeczna - historiozofia (filozofia dziejów).
Refleksja filozoficzna i jej funkcje.
Geneza i początki filozofii w starożytnej Grecji.
Filozofia starożytna Europy

(…)

… racjonalistycznej. W swym największym dziele "Rozprawa o metodzie" wyłożył zasady dobrego, systematycznego, uporządkowanego myślenia. Cogito ergo sum - myślę więc jestem, to najbardziej znana maksyma kartezjańska ilustruje założenia epoki. Po raz pierwszy filozofia skupiła się na sposobie poznawania, opartego na rozumowaniu. Oświecenie "odkryło człowieka" . Stanął on w centrum zainteresowań tzw. popularnej…
… możemy dążyć do prawdy ostatecznej, do uzyskania wiedzy absolutnie pewnej. Wątpienie jest metodą poznania prawdy. Należy wątpić w poznanie zmysłowe, praktycznie we wszystko, by w końcu dojść do prawdy. Zwątpienie we wszystko to sceptycyzm metodyczny lub sceptycyzm metodologiczny.
Wyjaśnij znaczenie słów Cogito ergo sum.
Myślę więc jestem - wg Kartezjusza na tym zdaniu oparta powinna być filozofia…
… zmienności świata i w stałości widziała naczelną cechę bytu. Powstała już nie na Wschodzie, lecz w zachodnich koloniach greckich. Ośrodkiem jej było italskie miasto Elea, stąd zwana jest filozofią eleatów. Właściwym twórcą jej był Parmenides z Elei na przełomie VI i V w. Należeli do niej: Zenon z Elei, Melissos Empedokles. Poglądy eleatów można streścić następująco: istnieje tylko wieczny, niezmienny…
… teolog Erazm z Rotterdamu, angielski autor (i święty kościoła rzymskiego) Thomas More, francuski pisarz François Rabelais, włoski poeta Petrarka i Włoch Giovanni Pico della Mirandola, twórca maksymy "Człowiek jest kowalem swojego losu".
Renesansowa filozofia przyrody.
Renesansowa filozofia przyrody, jeden z głównych kierunków filozofii odrodzenia rozwijający się od połowy XV w. poprzez wiek XVI, głównie…
… rzeczy przed doświadczeniem, w naszych myślach, bez udziału zmysłów
A posteriori - po doświadczeniu, przypominamy sobie za pomocą zmysłów jak coś wyglądało.
. Czym są imperatywy? Imperatyw kategoryczny i imperatyw hipotetyczny.
Imperatywy mówiły o, tym, w jaki sposób postępować, były to nakazy, reguły, które nie podlegały dyskusji i które można było bezpośrednio wywieźć z założeń teoretycznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz