Podstawy ewolucjonizmu - Specjacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy ewolucjonizmu -  Specjacja - strona 1 Podstawy ewolucjonizmu -  Specjacja - strona 2 Podstawy ewolucjonizmu -  Specjacja - strona 3

Fragment notatki:

Specjacja - to proces powstawania gatunku nowego. W zależności od warunków przestrzennych, w których zachodzi specjacja wyróżnia się specjację allopatryczną, gdy populacje są geograficznie izolowane i sympatryczną, gdy przebiega na tym samym obszarze i jest wynikiem izolacji rozrodczej. Ze względu na tempo zachodzenia specjacji wyróżnia się specjację stopniową (gromadzenie różnic między populacjami wskutek działania doboru naturalnego) i nagłą - skokową (wynika z poliploidyzacji i spotyka się ją głównie u roślin). W procesie specjacji mogą powstać dwa lub więcej gatunków - specjacja właściwa (radiacyjna) albo ewoluujący gatunek ulega stopniowemu przekształceniu w drugi gatunek - specjacja filetyczna. Kiedy na skutek działania ewolucyjnych czynników oraz kumulowania się niewielkich zmian czystości genów dla osobników określonej populacji nie będzie możliwe krzyżowanie się z osobnikami odrębnych populacji (→ rozrodcza izolacja ), wówczas należy uznać iż powstał nowego rodzaju gatunek .
Mechanizmy rozrodczej izolacji:
Prezygotyczne - mechanizmy, które umożliwiają powstawanie mieszańcowej zygoty pomiędzy dwoma gatunkami.
IZOLACJE:
Etologiczna; etologia - to nauka dotycząca różnych zachowań zwierząt ;
Ekologiczna - to zamieszkiwanie nisz ekologicznych różnego rodzaju; osobniki różnych populacji nie mają sposobności spotkania się;
Sezonowa - wynika z różnicy w porach kwitnienia czy też rozrodu ;
Gametyczna - dotyczy ginięcia gamet obcych w rozrodczych narządach żeńskiego osobnika, obumierania zygot;
Mechaniczna - płciowe narządy osobników nie są do siebie dopasowane a to uniemożliwia zapłodnienie;
Postzygotyczne - dochodzi między dwoma gatunkami do zapłodnienia lecz niemożliwy jest rozwój potomstwa. Przyczyny:
Letalność zygot - powstałe mieszańce giną już na etapie zarodka Sterylność (bezpłodność) mieszańców F1
Depresja - polega na tym, iż mieszańce F1 to organizmy płodne i żywotne; F2 z kolei giną albo są bezpłodne.
Rodzaje specjacji:
Filetyczna - dotyczy powstania gatunku B z gatunku A;
Właściwa - dotyczy powstania z gatunku A gatunków A, B... Doprowadza do wzrostu ilości gatunków.
Rodzaje właściwej specjacji:
Skokowa (nagła) - to wyodrębnienie się nagłe gatunku nowego na skutek dużej mutacyjnej zmiany np. poliploidyzację (czyli zwielokrotnienie);
Stopniowa (ciągła) - gdy gatunek powoli powstaje, niewielkie ewolucyjne zmiany częstości genu kumulujące się w każdym kolejnym pokoleniu, stopniowo doprowadzając do wytworzenia osobników, które nie mogą krzyżować się z macierzystymi osobnikami zatem uznać je należy za gatunek nowy.
Rodzaje stopniowej specjacji:
allopatryczna (geograficzna) -

(…)

… z jednego gatunku wyjściowego. Obecnie syntetyczna teoria ewolucji uwzględnia także wyniki badań genetyki molekularnej (gen to odcinek DNA cechujący się określoną sekwencją nukleotydów; jednostką mutacji jest określona para nukleotydów). W ciągu ostatnich dwudziestu lat da się zaobserwować zmiany w podchodzeniu do procesów ewolucyjnych. Na przykład w ramach teorii mutacji neutralnych (stanowisko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz