Uniwersytet Łódzki - strona 284

Raport Thanta, Klubu Rzymskiego i ONZ dotyczącego kryzysu środowiska -...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

1969 - Raport Sekretarza Generalnego ONZ U. Thanta, „Human environment” (I taki globalny dokument), podkreślał pojawienie się ogólnoświatowego kryzysu dotyczącego stosunku człowieka do środowiska: eksplozja demograficzna niedostateczne integracja techniki z wymogami środowiska (budowano wodociągi ...

Rolnictwo - stan i problemy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Rolnictwo - stan i problemy Hunger map (mapa niedożywienia) - w jednych częściach świata ludzie głodują (Azja Poł., Afryka, Ameryka Poł. i Śr.)a w innych ludzie wyrzucają, marnotrawią pożywienie (tutaj kraje tzw. Północy - ludzie mają problem...

Rolnictwo przemysłowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Rolnictwo przemysłowe wzrost produktywności tańsza żywność mechanizacja - mniejsze nakłady pracy ludzkiej zwiększenie areału upraw - negatywny czynnik specjalizacja upraw/hodowli - problem natury społecznej i etycznej zależność od dodatkowych środków produkcji (paliw) Izolacja ludności wiejsk...

Sozologia, ochrona środowiska, ekologia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Sozologia - kompleksowa nauka o ochronie przyrody i środowiska, łącząca dyscypliny przyrodnicze ze społecznymi i technicznymi i nastawiona na rozwiązywanie praktycznych problemów. (termin wprowadzony w 1966 przez Walerego Goetela) Nie używamy ob...

Strategia zrównoważonego rozwoju UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 343

Strategia zrównoważonego rozwoju UE Przyjęta przez Radę Europy w 2001 r., znowelizowana w 2006 r. Celem horyzontalnym jest osiągnięcie przez UE trwałego rozwoju w ciągu najbliższych 50 lat (od 2001 r. do roku 2050) Trwały rozwój oznacza, że potrzeby obecnego pokolenia należy zaspokajać bez uszcze...

System Bałtyckich obszarów chronionych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

System Bałtyckich obszarów chronionych (Baltic Sea Protected Areas BSPA) powstał z inicjatywy HELCOM strony konwencji wyznaczają nadbałtyckie obszary umiarkowanego użytkowania zasobów przyrody o powierzchni 1000 ha wytypowano 62 obiekty w I etapie projektu Z Polski: Nadmorski PK, Rezerwat

System zarządzania środowiskowego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

System zarządzania środowiskowego Wszyscy siadają i decydują co zrobić aby zakład był bardziej środowiskowy - weryfikacja polityki środowiskowej planowanie wdrażanie i funkcjonowanie (m.in. szkolenia) sprawdzanie i działania korygu...

Szczyt klimatyczny w Kopenhadze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Szczyt klimatyczny w Kopenhadze negocjacje klimatyczne na szczycie w Kopenhadze zakończyły się porozumieniem głównych graczy. Nie jest to dokument prawny „Układ Kopenhaski” 3-stronicowe porozumienie zawarte pomiędzy 25 najważniejszymi państwami zaangażowanymi w negocjacje klimatyczne w tym kluczo...

World Conservation Strategy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

World Conservation Strategy - ochrona przyrody dla trwałego rozwoju 3 główne cele ochrony żywych zasobów Utrzymanie podstawowych procesów ekologicznych i systemów będących ostoją życia (rolnicze - erozja i pustynnienie,