Uniwersytet Łódzki - strona 285

Wymieranie gatunków - przyczyny i skutki

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 315
Wyświetleń: 6986

Wymieranie gatunków Ewolucyjny proces zastępowania jednych form życia przez inne * wywołane przez człowieka szybkie wyniszczenie gatunków roślin i zwierząt** *naturalne tempo wymierania gatunków w tak zwanych „okresach spokoju” to na rok na k...

Zagrożenia dla ras, odmian i kultywatorów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Zagrożenia dla ras, odmian i kultywarów krótki okres użytkowania ras, odmian i kulty warów w rolnictwie np. pszenica w Ameryce Płn. i Europie - 5-15 lat wymieranie ras, kulty warów, odmian monotypizacja rolnictwa niska odporność - wynikająca z monotypizacji rolnictwa Wymieranie rad i odmian (wg...

Zagrożenia wynikające z intensyfikacji rolnictwa Eutrofizacja - omówie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Zagrożenia wynikające z intensyfikacji rolnictwa Eutrofizacja 50% azotu który wpływa do Błtyku pochodzi z rolnictwa Pestycydy (Randap - niszczy wszystko-rośliny, zwierzęta) Emisja gazów cieplarnianych N2O CH4 Wpływ na glebę Dewastacja tradycyjnego, mozaikowego krajobrazu Spadek

Zanieczyszczenia mórz i oceanów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Zanieczyszczenia mórz i oceanów: metalami ciężkimi (rtęć - ładunek 2,5 razy większy od naturalnego, mangan - 4 razy, cynk, ołów, miedź - 12 razy) sedymentacja - Ren deponował w morzu 19 mln ton/rok gleby zmytej z pól w jego

Zmiany klimatyczne - efekt cieplarniany

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

Zmiany klimatyczne - efekt cieplarniany (szklarniowy) Co mamy w końcu? ocieplenie czy ochłodzenie? Hipotezy: klimat ociepla się a obserwowane od 1975 ocieplenie jest spowodowane przez człowieka klimat ociepla się ale obecnie optimum klimatyczne jest

Sądowy dział spadku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Sądowy dział spadku Sądowy dział spadku dokonywany jest przez tzw. sąd spadku - sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Zgodnie z k.p.c. na żądanie uczestnika złożone najpóźniej na pierwszej rozprawie sąd spadku może przekazać sprawę...

Dział spadku - umowny dział spadku - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

Dział spadku Dział spadku jest ostatnim etapem postępowania spadkowego, który rodzi następujące skutki: - ustaje wspólność majątku spadkowego, co powoduje w konsekwencji, że każdy ze spadkobierców staje się wyłącznym właścicielem rzeczy, któ...

Dziedziczenie małżonka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Dziedziczenie małżonka Przykład - gdy mąż jest w I grupie przypada mu ¼ majątku żony w zbiegu z rodzicami spadkodawcy, który otrzymują ½ majątku żony) - łącznie ¾ (75%) - małżonek jest spadkobiercą ustawowym, który dziedziczy w zbiegu z krewnymi: - jeżeli w zbiegu z I grupą (zstępni spadkodawcy)...

Dziedziczenie - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Dziedziczenie - testamentowe - ma pierwszeństwo; - ustawowe, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu albo testament jest nieważny albo żaden ze spadkobierców testamentowych nie chce lub nie może przyjąć spadku - nie może, gdy zmarł wcześnie...

Grupy spadkobierców ustawowych i zasady dziedziczenia - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Grupy spadkobierców ustawowych i zasady dziedziczenia I GRUPA: - dzieci i łącznie z nimi małżonek - art. 931 k.c. - wszyscy spadkobiercy otrzymują w częściach równych, a małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ (tak jak poprzednio) - jeżeli którekolwiek z dzieci nie dożyło chwili otwarcia spadku, ...