Raport Thanta, Klubu Rzymskiego i ONZ dotyczącego kryzysu środowiska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Raport Thanta, Klubu Rzymskiego i ONZ dotyczącego kryzysu środowiska - omówienie - strona 1 Raport Thanta, Klubu Rzymskiego i ONZ dotyczącego kryzysu środowiska - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

1969 - Raport Sekretarza Generalnego ONZ U. Thanta, „Human environment” (I taki globalny dokument), podkreślał pojawienie się ogólnoświatowego kryzysu dotyczącego stosunku człowieka do środowiska:
eksplozja demograficzna
niedostateczne integracja techniki z wymogami środowiska (budowano wodociągi ale nie budowano kanalizacji)
wyniszczenie ziem uprawnych bezplanowy rozwój stref miejskich (miasta w sposób przypadkowy się rozrastają a to generuje szereg problemów)
zmniejszenie się wolnych terenów
rosnące niebezpieczeństwo wyginięcia wielu form życia roślin i zwierząt
Zaznaczono, że kontynuacja takie sposobu rozwoju może zagrozić życiu na Ziemi.
Główne problemy w raporcie U. Thanta
Podział wg zasięgu geograficznego:
Osiedli ludzkich (wsi i miast)
migracje z wsi do miast (chaotyczna urbanizacja)
zanieczyszczenie wód i powietrza, hałas, odpady
Regionalne (terytorialne)
niewłaściwe gospodarowanie ziemią (wylesienie, zajmowanie żyznych terenów pod rozwój miast)
urządzenia hydrotechniczne
Globalne
zmiany klimatyczne
zanieczyszczenie mórz i oceanów
1972 - I raport Klubu Rzymskiego „The Limits to Growth”
szybkie wyczerpanie się zasobów oraz zagrożenie globalnym konfliktem wynikającym z pogłębiających się różnic pomiędzy „bogatą Północą i biednym Południem”
raport przewidywał globalne załamanie, związane z niemożliwością wyżywienia ciągle rosnącej liczby ludności, przekroczeniem zdolności środowiska do samooczyszczanie się i wyczerpaniem się zasobów naturalnych
Projection for disaster - wykorzystano po raz pierwszy komputery do stworzenia wykresów prognozujących 1972 - Sztokholm - konferencja ONZ
ustalono „konieczność wspólnego działania i wspólnych zasad inspirujących i kierujących narodami świata dla ochrony i poprawy środowiska naturalnego człowieka”
przyjęcie deklaracji oraz 26 zasad
podkreślano prawo człowieka do wolności, równości i życia w warunkach zapewniających godność i dobrobyt, jednocześnie dowołując się do obowiązku ochrony i poprawy środowiska dla obecnego i przyszłych pokoleń (zasada nr 1)
Tylko jedna ziemia! - hasło konferencji
1980 - World Conservation Strategy - ochrona przyrody dla trwałego rozwoju (ICUN, UNEP, WWF)
Rozwój został tu zdefiniowany jako: „przekształcanie biosfery i spożytkowanie zasobów ludzkich i finansowych oraz zasobów żywej i nieożywionej przyrody do zaspokojenia potrzeb ludzkości i poprawienia jakości jej życia”
Dokument stwierdza, iż na straży takiego rozwoju powinna stać ochrona przyrody rozumiana jako kierowanie użytkowaniem biosfery i zapewnienie trwałych najwyższych korzyści współczesnych oraz przyszłym pokoleniom.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz