Uniwersytet Łódzki - strona 238

Międzynarodowe prawo zwyczajowe w polskim porządku prawnym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

MIĘDZYNARODOWE PRAWO ZWYCZAJOWE W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM Konstytucja RP nie zawiera przepisu, który wyraźnie dopuszczałby stosowanie międzynarodowego prawa zwyczajowego w polskim porządku prawnym (np. dopuszczałby orzekanie przez sądy polskie na podstawie międzynarodowego prawa zwyczajowego). ...

Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa międzynarodowego - wykład...

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA ZA NARUSZENIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO To, że państwo nie ponosi odpowiedzi alności przed sądami krajowymi innego państwa, nie oznacza, że państwo nie odpowiada za swoje czyny na płaszczyźnie międzynarodowej. Pojęcie „

Określone terytorium - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

OKREŚLONE TERYTORIUM Terytorium państwa to przede wszystkim terytorium lądowe. Jego rozmiar, ewentualny sporny status: są bez znaczenia Przyjmuje się, że przynajmniej część terytorium państwa musi być terytorium naturalnym (częścią skorupy ziemskiej). Sprawa Księstwa Sealandii (Sąd Administracyj...

Opinio iuris - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3304

OPINIO IURIS Jest to towarzyszące praktyce przekonanie państw, że postępowanie w sposób zgodny z praktyką jest prawnie (a nie np. tylko moralnie, czy politycznie) wymagane. Wyjaśnia to Międzynarodowy Trybunał Sprawied...

Persistent objector - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Persistent objector Mianem tym określa się państwo, które wyraźnie przeciwstawia się powstaniu nowej normy prawa zwyczajowego (uniwersalnej lub regionalnej) na etapie jej formowania się (przypomnijmy, że zwyczaj formuje się, co do zasady, na podstawie odpowiednio długotrwałej praktyki. Zwykle mija ...

Podstawowe cechy systemu prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861

Podstawowe cechy systemu prawa Kiedy mówi się o systemie prawa, wskazuje się na trzy charakteryzujące każdy system cechy: 1. Prawodawcę Społeczność międzynarodowa nie wykształciła centralnej władzy prawodawczej, która stanowiłby odpowiednik np. parlamentów krajowych. W konsekwencji, treść norm pra...

Praktyka i jej przejawy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

PRAKTYKA (USUS) i jej przejawy Praktyka tworząca zwyczaj zostaje zwykle zainicjowana w związku z istnieniem żywotnej potrzeby po stronie społeczności międzynarodowej lub grupy zainteresowanych państw. Widać to na następującym przykładzie: Konieczność ekonomiczna i polityczna na przykładzie normy zw...

Problematyka słuszności w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Problematyka słuszności w prawie międzynarodowym Koncepcja equity została wprowadzona do prawa międzynarodowego z systemu common law: Equity jako podstawa wyrokowania sądów kanclerskich funkcjonuje od XV w. Słuszność spełnia tu funkcję korygującą w stosunku do common law. Po reformie sądownictwa...

Sankcje samopomocowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

SANKCJE SAMOPOMOCOWE (COUNTERMEASURES) A) Represalia To środki odwetowe podejmowane przez pokrzywdzone państwo w odpowiedzi na sprzeczny z prawem międzynarodowym akt innego państwa. Działanie państwa stosującego represalia jest samo w sobie ...

Sfera zastrzeżona kompetencji państwa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

SFERA ZASTRZEŻONA KOMPETENCJI PAŃSTWA Pojawienie się konstrukcji „sfery zastrzeżonej” było konsekwencją narastającej - mającej swe początki już w I połowie XIX wieku -tendencji normowania prawem międzynarodowym takich dziedzin i materii życia społecznego i działalności państw, które dotychczas b...