Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 80

Porta latina klucz

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kowalski
 • Łacina
Pobrań: 3493
Wyświetleń: 9373

"cultúra, licéntia, púrpura, médicus, músculus, camélus, secrétus, públicus, metállum, aúrum, argéntum, óptimum, administrátor, auctóritas, compléxus, ímpetus, fácies." "abstinentÆa = abstynencja, amph$ra = amfora, Clara = Klara, bibflla = bibuła, charta = karta, client¬la = klien...

Matematyka dyskretna ćwiczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Wit Foryś
 • Matematyka dyskretna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3024

...Wariacja z powtórzeniami. k-elementowa wariacja z powtórzeniami ze zbioru n-elementowego nazywamy liczbe mozliwych wyborów k elementów z n-elementowego zbioru, przy czym wybierane elementy moga sie powtarzac, a ich kolejnosc ma znaczenie Kombinacja z powtórzeniami. k-elementowa kombinacj...

Euroregiony

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Brygida Solga
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2947

Tekst ma 12 stron i porusza zagadnienia takie definicja euroregionu, podstawy prawne współpracy w ramach euroregionów. Wymienione i opisane są poszczególne euroregiony: Pomerania, Neisse-Nisa-Nysa, Dobrava, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński, Beskidy, Tatry, Karpaty, Bug, Niemen, Bałtyk...

Polska w UE - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3024

... Wspólna polityka handlowa – definicja: • Wg. Komisji Europejskiej – ogół środków regulujących handel z krajami trzecimi • Wg. Rady Unii Europejskiej – ogół środków, których celem jest wsparcie handlu zagranicznego • Wg. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – ma charakter wspólnot...

Wielokulturowość - notatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogdan Szlachta
 • Problemy wielokuturowości
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3759

Porusza zagadnienia takie jak warianty liberalizmu i konserwatyzm. ...Poziomy wielokulturowości: a) Multikulturalizm – zastrzeżony dla normatywnej refleksji, uwikłania faktycznych sytuacji, b)Wielokulturowość Warianty liberalizmu: a. Racjonalistyczny – Hobbes, Locke, Kant, b. Utylitarystyczny...

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Brygida Solga
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5635

Tekst ma 14 stron i porusza zagadnienia takie jak definicja mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, tożsamość narodowa i etniczna mniejszości oraz typologia mniejszości narodowych i etnicznych. ...Udział członków mniejszości narodowych i etnicznych w społeczeństwie obywatelskim Polski ...

Geografia społeczno - polityczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Janusz Ustupski
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2282

Pierwszy z cyklu wykładów dr Ustupskiego dla SUM administracji GEOGRAFIA SPOŁECZNO-POLITYCZNA Wykład I 9 X 2009 Podejmowanie decyzji w terenie dotyczy konkretnych przemian, które mogą zachodzić. 2 składniki otaczającego nas świata: • To co stworzyła przyroda• to co stworzył człowiek (elementy ant...

WYKŁAD Początki okcydentalizmu rosyjskiego (sylwetka Czaadajewa). Życi...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jan Dębski
 • Historia literatury staropolskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2471

Piotr Czaadajew (1774 - 1856): Przyjaciel Puszkina, z którym poznał się w Carskim Siole, ale Czaadajew nie był uczniem, lecz oficerem w pułku gwardii cesarskiej tam stacjonującym, Puszkina napisał kilka utworów skierowanych do Czaadajewa Prekursor okcydentalizmu rosyjskiego, Autor “Listów filozofi...

WYKŁAD Koncepcje rozwoju edukacji w Rosji w czasach panowania Piotra I...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Józef Kuffel
 • Kultura rosyjskiego obszaru językowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3101

W jej treści znajdują się następujące pojęcia: Teofan Prokopowicz, kierunek protestancki w teologii, duchowy regulamin, prawosławie, Tomasz Hobbes, Lewiatan, bitwa pod Połtawą 1709, zakaz życia pustelniczego, Akademia Kijowsko-Mochylańska, Tajna Kancelaria Teofana,

WYKŁAD Czasy Piotra I pod względem rozwoju kultury i nauki.

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Józef Kuffel
 • Kultura rosyjskiego obszaru językowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3584

W treści notatki pojawiają się takie pojęcia i postaci jak: Barok w czasach Piotra I a poglądy Jaworskiego i Rostowskiego, Stefan Jaworski, Dymitr Rostowski, Piotr I Wielki, znaczenie słowa i rzeczy w kulturze za czasów panowania Piotra I, rozwój nauki i kultury,