WYKŁAD Czasy Piotra I pod względem rozwoju kultury i nauki.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3577
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD Czasy Piotra I pod względem rozwoju kultury i nauki. - strona 1

Fragment notatki:

W treści notatki pojawiają się takie pojęcia i postaci jak: Barok w czasach Piotra I a poglądy Jaworskiego i Rostowskiego, Stefan Jaworski, Dymitr Rostowski, Piotr I Wielki, znaczenie słowa i rzeczy w kulturze za czasów panowania Piotra I, rozwój nauki i kultury, utylitaryzm sztuki, nowa stolica, Petersburg, rozwój publicystyki, obniżenie jakości literatury, dewaluacja wartości rodziny, powszechna akceptacja oficjalnych faworytów władców, władza magnaterii, Tabela o rangach, zasługi wobec państwa, zasługi obywatelskie, męstwo żołnierza, mądry rozum, osiągnięcia nauki, Keller, Galileusz, Kopernik, Newton, Kartezjusz, racjonalizm, Tomasz Hobbes, John Locke, Leibniz, Wiedomosti, reforma alfabetu, symbolizm, wprowadzenie wzorców europejskich, patriotyzm,ludowość, kultura staroruska, Latopis Radziwiłłowski, Polikarp, historia Rosji, Pierwsze próby stworzenia teatru w Rosji, formowanie świadomości społecznej.

Barok w czasach Piotra I a poglądy Jaworskiego i Rostowskiego
W początkach panowania Piotra I dominującym nurtem artystycznym był barok. Potem jednak Piotr I zmienił zdanie i odsunął Stefana Jaworskiego oraz Dymitra Rostowskiego z kręgu najbardziej wpływowych ludzi w zakresie edukacji i kultury, z powodu ich zbyt radykalnych poglądów. Podejmowali oni jednak polemikę z władcą - krytykowali jego niezachowywanie postów (Piotr pisał do patriarchów głównych konstantynopolitańskich, aby zwolnili go z postów, ale mu odmówiono). Z taką krytyką wystąpił Rostowski w 1708 roku. Obecnie jest on przez prawosławnych uważany za świętego. Jaworski natomiast został ukarany 3 letnim zakazem prawienia kazań za nazwanie carewicza Aleksego (syna Piotra I) “jedyną nadzieją państwa rosyjskiego” oraz napisanie “Kamienia wiary“. Nieprzychylność Piotra I spowodowały także odmienne poglądy Jaworskiego na cel twórczości artystycznej i kulturalnej. Dymitr Rostowski był autorem “Czytnijich mineji” czyli żywotów świętych na każdy dzień w porządku roku liturgicznego. Zasłynął też ciekawymi elementami barokowymi w swojej twórczości - m.in. Tłumaczeniem symbolicznym imienia Adam.
Znaczenie słowa i rzeczy w kulturze za czasów panowania Piotra I. Rozwój nauki i kultury.
Dotychczas w literaturze i w ogóle całek kulturalnej sferze rozwoju ludzkiego “słowo” było wyznacznikiem tego co najważniejsze. Od czasów Piotra głoszono utylitaryzm sztuki, w centrum uwagi stawiano “rzeczy“. Poezja nie była już nośnikiem idei, “słowo” stało się dodatkiem, najważniejsza była “rzecz”. Rosja zdobywała wówczas nowe osiągnięcia. Zaczęły się pojawiać nowe pojęcia oznaczające nowe wynalazki, zjawiska, instytucje takie jak- flota, teatr, akademia, parki z posągami bożków, nowe ubrania, maniery etc. Wszystko to było mniejszym lub większym stopniu związane z nową stolicą - Petersburgiem. Wówczas tez miało miejsce odejście od profesjonalizmu w dziedzinie literatury, którą zajmowali się dyletanci, urzędnicy. Na dworze zajmowano się pisaniem ulotnych pieśni o charakterze rozrywkowym. Podejmowali się tego ludzie nie mający pojęcia o podstawach tworzenia poezji. Byli to właśnie najczęściej urzędnicy, którzy robili to w celach zarobkowych. W czasach Piotra I literatura “obniżyła loty”, nastąpiło zaniżenie jej poziomu. Rozwijała się za to publicystyka, która miała na celu propagowanie nowych idei państwowych i wolności obyczajów (dewaluacja wartości rodziny, powszechna akceptacja oficjalnych faworytów władców). Czasy Piotra I to realizacja ograniczania władzy magnaterii (bogatych rodów). W 1722 rok wydan

(…)

… gazeta “Wiedomosti” [Ведомости] (1702), wychodząca w nakładzie 2000 - 4000 egzemplarzy (jak na owe czasy był to dość duży nakład). Miała ona propagować idee państwowe Piotra I oraz rosyjski język praktyczny - bez cerkiewnosłowiańszczyzny, za to z pewnym zasobem słów obcojęzycznych. Piotr I zreformował także w 1708 roku alfabet - wprowadził grażdankę, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego (z drobnymi zmianami wprowadzonymi po rewolucji październikowej). Wydawano też różne kompendia wiedzy w celu łatwego zapoznania Rosjan z kulturą europejską (m.in. wydano przetłumaczoną antologię poezji starożytnej). Umiłowano również symbolizm. W 1705 roku Piotr I zamówił w Amsterdamie 800 egzemplarzy książki mówiącej o używanych symbolach i emblematach. Publikacja ta była bardzo popularna w Rosji i wielokrotnie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz