Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 67

Płynność finansowa - Analiza finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2016

ISTOTA OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Ocena płynności finansowej jest to istotne kryterium w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Płynność jest rozumiana jako : Pozytywny stan środków płatniczych - przedsiębiorstwo posiada płynność finansową gdy występuje pozytywny stan środków płatniczych W...

Pokrycie finansowe - Analiza finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1785

Celem głównym projektu jest określenie działań marketingowych polegających na zwiększeniu sprzedaży na przykładzie fikcyjnej kwiaciarni „ Świat Róż'' Czynsz: dziennie:100,00 Schemat rozmieszczenia asortymentu: Asortyment: Kwiaty doniczkowe - róże karłowate, herbaciane, czerwone, białe - cena

Próg rentowności - analiza finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2023

Próg rentowności Relacja między sprzedażą, kosztami i zyskiem jest jednym z ważniejszych powiązań zachodzących między wielkościami związanymi z działalnością firmy. Jedną z metod badania tych powiązań jest analiza progu rentowności, BEP (ang. Break Even Point). Jest to metoda może prymitywna, ze ...

Rentowność przedsiębiorstwa - Zysk ekonomiczny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

Na czym polega rentowność przedsiębiorstwa i jak ją mierzymy? Celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych, które sprowadzić można do maksymalizacji zysku. Istotne jest, więc posiadanie mierników, które informowałyby, w jakiej mierze cel ten jest w przedsiębiorstwi...

Sprawozdanie finansowe - analiza finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY Dla kogo są sporządzane i w jakim celu? akcjonariusze (udziałowcy - właściciele) kredytodawcy (banki) menedżerowie Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa bilans rachunek zysków i strat sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Bilans Stanowi zestawienie...

Wewnętrzne źródła finansowania działalności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484

WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W ASPEKCIE TEORETYCZNYM, RODZAJE. Finansowanie przedsiębiorstwa nie jest możliwe do określenia w sposób jednoznaczny, dla tego pojęcia można przyjąć różne płaszczyzny odniesienia tj. struktura kapitału przedsiębiorstwa ...

Wycena przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych I. Podstawowe założenia. 1) Cel wyceny i okres bazowy. Celem przedmiotowej wyceny jest określenie perspektywy istnienia na rynku badanego przedsiębiorstwa i możliwości czerpania z niego zysków w latach 2002 - 2006. Okresem baz...

Zarządzanie kapitałem - analiza finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

W finansach można wyodrębnić 3 wzajemnie powiązane ze sobą obszary: Rynek finansowy , który koncentruje się na sposobach wypożyczania pieniędzy i dotyczy podmiotów, które dzielą i tworzą pieniądz. Inwestowanie, czyli decyzje poszczególnych osób i instytucji finansowych podejmowanych przy wybier...

Zewnętrzne źródła finansowania działalności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. ZARZĄDZANIE ZEWNĘTRZNYMI ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA DLA POTRZEB ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI DANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. Fundusze i kapitały stanowiące wewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstwa mają ograniczone rozmiary i zazwyczaj nie wystarcza...

Analiza strategiczna firmy X - przykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2114

Misja Firmy XXX S.C. jest firmą świadczącą usługi w zakresie druku, usługi introligatorskie, oraz procesów wykończenia produkcji poligraficznej. Do najbardziej rozpowszechnionych usług świadczonych przez drukarnie należą: Druk gazet, czasopism Druk kalendarzy planszowych oraz plakatów Druk ks...