Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 68

Analiza strategiczna spółdzielni - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

Analiza strategiczna spółdzielni SPIS TREŚCI 1. MISJA SPÓŁDZIELNI ROSS Analizowana jednostka gospodarcza, działając w oparciu o bieżące prawodawstwo i zwyczaje ma być dochodowym przedsiębiorstwem, zaspokajającym potrzeby uczestników rynku. W tym celu przez kierownictwo Spółdzielni ROSS została s...

Zabezpieczenia kredytów

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW Działalności kredytowej banków towarzyszy ryzyko terminowego zwrotu udzielanych kredytów. Dlatego prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu staje się ważnym elementem umowy kredytowej. Negocjacje między bankiem a kredytobiorcą, dotyczące warunków, na jakich może być udzielo...

Znaczenie nadzoru bankowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Znaczenie nadzoru bankowego Bankowość jest jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka, posiada głębokie korzenie historyczne oraz bogate doświadczenia w zakresie uwarunkowań instytucjonalnych. Geneza powstania banków sięga doby merkantylizmu (jest to polityka ekonomiczna prowadzona prz...

Ekonomiczna istota pieniądza - jego formy i funkcje w procesie rozwoju...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

Ekonomiczna istota pieniądza - jego formy i funkcje w procesie rozwoju gospodarczego i społecznego podziału pracy W gospodarce towarowo-pieniężnej pieniądz spełnia trzy podstawowe funkcje: środka wymiany, miernika wartości i instrumentu oszczędzania (tezauryzacji). W przeciwieństwie do wymiany natu...

Formy kredytu - bankowość

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Formy kredytu 1. Formy kredytu 2. Rodzaje zasobów bankowych A) w/g kryterium podmiotowego B) w/g kryterium charakteru i przyczyn powstania 3. Pojęcie i cele polityki pieniężnej 4. Pojęcie rynku pieniężnego oraz podaży pieniądza 5. Zdolność kredytowania b anków komercyjnych 6. Pieniężne instrument...

Geneza i rozwój historii gospodarczej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1127

Geneza i rozwój historii gospodarczej , jej przydatność i źródła H.gospod. rodziła się wraz z rewolucją przemysłową XVIII w i powstaniem systemu kapitalistycznego. Po raz pierwszy nazwa h.gospod. pojawiła się w Niemczech w 1879 r., a w 1901 r. pierwsze specjalistyczne pismo. Szybkie wyodrębnienie...

Ryzyko ubezpieczeniowe - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120

RYZYKO - PERMAMENTNY SKŁADNIK CAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DEFINICJA RYZYKA: WILLET (EKONOMICZNA TEORIA) - RYZYK - COŚ OBIEKTYWNE, SKORELOWANE Z SUBIEKTYWNĄ NIEPEWNOŚCIĄ KNIGHT- JEŚLI ZNANY JEST STOPIEŃ NIEPEWNOŚCI TO NIEPEWNOŚĆ STAJE SIĘ RYZYKIEM NIEPEWNOŚĆ MIERZALNA - RYZYKO RYZYKO - SZC...

Składka ubezpieczeniowa - Ubezpieczyciel

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA   „Ubezpieczający obowiązany jest do opłacania składki regularnej w wysokości i terminach określonych w polisie”   „Minimalną wysokość składki regularnej i jednorazowej ustala

Skłonność do podejmowania ryzyka - Teorie poznawcze oraz teorie osobow...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

RYZYKO I. Wprowadzenie W dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości, nie mamy czasu na podejmowanie decyzji w stu procentach przemyślanych, nie nadążamy z kalkulacją potencjalnych zysków i strat, a pędzący wokół nas ludzie oczekują od nas sprawności i zdecydowania. W takich okolicznościach ...

System emerytalny - ubezpieczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

Dlaczego poprawienie obecnego systemu nie wystarcza? Ponieważ zasadnicze wady systemu wynikają z jego konstrukcji. Funkcjonują dwa różniące się modele: System oparty na umowie pokoleniowej, (tzw. repartycyjny), w kt wpłacane przez pracujących składki są przeznaczone na wypłatę bieżących świadczeń...