Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 284

Platonizm we włoskim odrodzeniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Staniek
 • Filozofia Francji i Włoch
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

Platonizm we włoskim odrodzeniu: /Moralistyka odrodzeniowa - wątki filozoficzne są relatywnie jasno wyartykułowane; metafizyka i epistemologia były wówczas domeną teologii/ „Nobilitate” - szlachectwo, pojawia się często w literaturze, np. „O sz...

Oświecenie Francuskie jako fundamentalny charakter

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Staniek
 • Filozofia Francji i Włoch
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1246

Oświecenie Francuskie - dla europy miało fundamentalny charakter Oświecenie rozpoczęło się 1721r. /listy perskie Monteskiusza/ do 1794r. /testament filozofów Francuskich/. [1795r. - terror Jakobiński] Condorcet - ofiara Jakobinów. Pojawiło się wiele wpływowych dzieł /wykształcona europa kontyne...

Zjawiska, procesy powulkaniczne I metamorfizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Aleksandra Połeć
 • Środowisko geologiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2653

Zjawiska i procesy powulkaniczne Ekshalacje- wyziewy i pary związane z działalnością wulkaniczną. W zależności od temperatury wyziewów wyróżnia się ich trzy rodzaje: Fumarole- gorące wyziewy gazów, pary wodnej o temp. 200-800°C; występują w szczelinach i kraterach czynnych wulkanów(np. Dolina Dzi...

Gleba, działalność erozyjna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Aleksandra Połeć
 • Środowisko geologiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1792

Gleba- powierzchniowa warstwa zwietrzeliny wzbogacona przez procesy organiczne w próchnicę. Pokrywy zwietrzelinowe: a)gruzowo- pyłowe-(efekt wietrzenia fizycznego), np. piargi, gołoborze b)gliniasto-ilaste(efekt wietrzenia chemicznego

Środowisko sedymentacji i działalność rzeźbotwócza wiatru

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Aleksandra Połeć
 • Środowisko geologiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596

Cykl skalny Wykład 3 11.10.2011r Środowisko sedymentacji Zespół warunków, od których zależy przebieg procesów sedymentacji. Warunki sedymentacji zależą od: Morfologii obszarów sedymentacji Procesów tektonicznych Klimatu Sieci hydrograficznej Życia organicznego Środowisko sedymentacji: I ląd...

Działalność krajobrazotwórcza wody

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Aleksandra Połeć
 • Środowisko geologiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Strefa litoralna Strefa działania przypływów i odpływów od max zasięgu działania fal sztormowych do minimalnego punktu osuszania dnia w czasie odpływu: Duża ruchliwość wody Działalność: erozyjna, akumulacyjna Dominują osady terygeniczne (doniesione z lądu): piaski, żwiry, muły

Czyn zawiniony

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Nikodem Pastwa
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Czyn zawiniony (ZAMIAR/NARUSZANIE REGUŁ OSTROŻNOŚCI) WINA UMYŚLNA (art. 9 § 1) WINA NIEUMYŚLNA (art. 9 § 2) Zamiar popełnienia: bezpośredni (chce, wie, że to przestępstwo) Naruszenie reguł ostrożności: lekkomyślność (przewiduje) Ewentualny (przewiduje i godzi się) Niedbalstwo (nie przewiduje) ...

Cele nauczania matematyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zenobiusz Mikołajek
 • Dydaktyka matematyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

Cele nauczania matematyki Definicja: Cele nauczania matematyki to przewidywanie lub pożądane zmiany w sposobie myślenia lub działania uczniów, do których zmierzają decyzje i czynności nauczyciela. 10.

Co znaczy umieć matematykę

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zenobiusz Mikołajek
 • Dydaktyka matematyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Co znaczy umieć matematykę, a co - rozumieć? wiedza operatywna (funkcjonalna) - jest to wiedza która pomaga w działaniu, a więc przyczynia się do opanowania umiejętności. (opanowanie wiedzy o działaniu telewizorów z opanowaniem umiejętności ich naprawy) Co znaczy umieć matematykę? Po pierwsze - z...

Karta pracy - zadania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zenobiusz Mikołajek
 • Dydaktyka matematyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

KARTA PRACY NR 2   Zadanie 1   Na rysunku każdej literze odpowiada para liczb: np. literze M odpowiada para (1;2) a  literze W para (4;1).   a.  Odszyfruj słowo: (6,3); (1,4); (7,2); (2,1); (7,4); (6,1); (5,3); (3,1); (8,2); (6,1).   b.  Zaszyfruj w podobny słowo: MRÓWKA.   c.  Zaszyfruj swoje im...