Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 226

Alkoholizm -część II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Alkoholizm -część I I . I. Opis zjawiska. Już od niepamiętnych czasów człowiek używał napojów alkoholowych. Towarzyszyły mu one z okazji różnych uroczystości, pomagały mu się rozluźnić, poprawić nastrój itp. Jednak człowiek nie wziął pod uwagę ile zła i nieszczęścia niesie ze sobą picie alkoholu. P...

Alkoholizm i jego wpływ na dysfunkcjonalność rodziny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Alkoholizm i jego wpływ na dysfunkcjonalność rodziny.              Alkoholicy to ludzie którzy nie są wstanie konsekwentnie kontrolować swego picia przez dłuższy czas i którzy nie mogą ręczyć za swe zachowanie po tym jak zaczną pić.               Rodzina z problemem alkoholowym przypomina mi pod pe...

Alkoholizm-omówienie problemu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

Alkoholizm Terminu „alkoholizm” używa się potocznie w dwóch znaczeniach: do określania wszelkiego spożycia alkoholu, które wkracza poza miarem tradycyjnego czy zwyczajowego picia, bądź dla oznaczenia choroby alkoholowej. Rozpatrując problemy związane z nadużywaniem napojów alkoholowych należy jedna...

Antoni Makareno

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Antoni Makareno Podobnie jak Korczak rozpoczął swoją działalność u progu nowego stulecia, kiedy Ellen Key rzuciła prorocze hasło, iż będzie ono „stuleciem dziecka”. Były to lata niebywałego ożywienia pedagogicznego. Pod auspicjami Nowego Wychowa...

Antykoncepcja-omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

ANTYKONCEPCJA Antykoncepcją nazywa się działania niedopuszczające do zapłodnienia komórki jajowej i zajścia w ciążę (łac. conceptio - poczęcie). Antykoncepcja umożliwia planowanie rodziny oraz uniknięcie niechcianej ciąży. Żadna z metod antykoncepcji nie daje 100% gwarancji, że nie dojdzie do zapło...

Antypedagogika - próba antropologicznej oceny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Antypedagogika - próba antropologicznej oceny By rzetelnie i obiektywnie ocenić jakąkolwiek teorię naukową, należy ją przede wszystkim dokładnie poznać, starając się jednocześnie uchwycić to, co stanowi w niej element istotny. Operacja ta jest o tyle zasadna, gdy przedmiotem analiz stają się propoz...

Antypedagogika - nurt edukacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910

Antypedagogika Antypedagogika to nowy współczesny nurt edukacyjny, określany też jako filozofia życia i współżycia ludzi u progu XXI wieku. Jako pierwszy tę nazwę użył Ekkehard von Braunmuhl w swej książce pt.: „Antypedagogika” (1975 roku),...

Bezrobocje-jeden z najważniejszych problemów polskiej polityki społecz...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

BEZROBOCIE JAKO JEDEN Z NAJPOWAŻNIEJSZYCH PROBLEMÓW POLSKIEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ Polityka społeczna, rozumiana jako działalność państwa i organizacji pozarządowych (w przeciwieństwie do polityki społecznej jako dziedziny naukowej), służy rozwiązywaniu kwestii socjalnych. Ma zatem na celu kształtowa...

Biomedyka-wpływ żywienia na rozwój i zdrowie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZDROWIE Potoczne twierdzenie: „jesteś tym, co jesz” wcale nie jest dalekie od prawdy. Ludzkie ciało zbudowane jest z komórek potrzebujących do życia i wzrostu składników odżywczych, których źródłem jest spożywany pokarm. Dlatego to,...

Biomedyka - patologie społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Biomedyka - patologie społeczne (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS) Społeczeństwo polskie po kilkuletnim okresie zasadniczych przemian ustrojowo-społecznych, charakteryzuje się wieloma przejawami życia, typowymi dla wysoko rozwiniętych społeczeństw zachodnich. Pomimo przejścia z jednego syst...