Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 227

Biopsychiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

Biopsychiczne przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci. Kiedy dziecko przychodzi do szkoły po raz pierwszy, ma ono już swoją "przeszłość", jest już pod wieloma względami tak lub inaczej ukształtowane. Od ukształtowania tego zależeć będą w poważnym stopniu jego postępy w nauce. Nie ulega bow...

Budowa komórki zwierzęcej i jej funkcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

BÓDOWA KOMÓRKI ZWIERZĘCJE I JEJ FUNKCJE Wszystkie organizmy żywe - ludzie, zwierzęta i rośliny - są zbudowane z komórek. Te najmniejsze części składowe żywej materii są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg wszystkich procesów niezbędnych do podtrzymania życia. Mają rozmaite kształty, wielkości i k...

Bulimia-opracowanie problemu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

BULIMIA Polska nazwa żarłoczność psychiczna. Bulimia jako objaw - chorobliwie wzmożone łaknienie może występować w wielu zaburzeniach: schizofrenii, otępieniu, porażeniu postępującym, anoreksji; a także w cukrzycy, zaburzeniach hormonalnych (przys...

Cele kształcenia - zadania szkoły

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Cele kształcenia. 1. Zadania szkoły, a cele kształcenia "Podstawa programowa" precyzuje zadania stawiane przed szkołą podstawową, nie określa jednak na podobnym poziomie ogólności celów jej działania. Oczywiście - większość żąda...

Niedostosowanie - opis, przyczyny, leczenie, charakterystyka badanego ...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

CHARAKTERYSTYKA BADANEGO DZIECKA Niedostosowanie - opis, przyczyny, leczenie Badanym przeze mnie dzieckiem jest Weronika lat sześć. Jako niemowlak rozwijała się prawidłowo, ale była bardzo chorowita i większość czasu spędzała pod opieką babci niż uczęszczając do przedszkola. Jak wynika z opowiadań ...

Charakterystyka dziecka niedostosowanego społecznie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

TEMAT: CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE I DANE DOTYCZĄCE UCZNIA Imię : Bartosz Urodzony : 04. 07. 1986 rok Adres : Rzeszów Data przyjęcia do szkoły : 01. 09. 2000 rok Szkoła : Gimnazjum Klasa : II Czy był kierowany do poradni : TAK, 11. 2000 rok Z jakiego powodu był kierowany do ...

Charakterystyka systemu kształcenia specjalnego w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 644

Charakterystyka systemu kształcenia specjalnego w Polsce. Kształcenie specjalne to planowy, systematyczny proces oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego na uczniów niepełnosprawnych. W zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności kształcenie specjalne odbywa się w przedszkolach specjal...

Chcieć rozumieć świat bez rozumienia siebie samego-interpretacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

"Chcieć rozumieć świat bez rozumienia siebie samego" Ludzie są istotami skomplikowanymi. Sam fakt , iż filozofia od zarania dziejów ,od czasów antycznej Grecji , szuka odpowiedzi kim człowiek jest i niestety , nie może znaleźć zadowalającej wszyst kich odpowiedzi. Świat bez ludzi byłby cz...

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej- właściwa organizacj...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Co oznacza właściwa organizacja życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej? Począwszy od lat czterdziestych psychiatrzy bardzo rozmaicie opisywali dzieci nadpobudliwe, ogromnie nieuważne i impulsywne. Przypisywano im minimalne dysfunkcje (mikrouszkodzenia) m...