Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 225

Stres-pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Stres Pojęcie stresu wprowadził fizjolog kanadyjski węgierskiego pochodzenia Hans Selye. Określił stres jako stan „...który przejawia się swoistym zespołem, składającym się ze wszystkich nieswoistych zmian wywołanych w układzie biologicznym. (...) Składnikami jego są widoczne zmiany wywołane przeze...

Uczenie się poprzez warunkowanie klasyczne i instrumentalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

Uczenie się poprzez warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Proces uczenia się jest w psychologii rozpatrywany w różny sposób. Jedni autorzy ujmują go bardzo szeroko i każde doświadczenie zdobywane przez jednostkę uważają za uczeni...

Zabezpieczenie potrzeb osób starszych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

Zabezpieczenie potrzeb osób starszych „Jeżeli dzieciństwo i młodość są czasem, w którym człowiek stopniowo uczy się człowieczeństwa i rozpoznaje swoje możliwości, to starość jest szczególną wartością, ponieważ łagodząc namiętności pomnaża mądrość i służy dojrzalszymi radami. Jest to czas szczególni...

Ściąga z historii Polski i świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 882

Ludwik - król Węgier 1370-1382 Przywilej w Koszycach - 1374 -ograniczał podatek-poradlne -zwalniał szlachtę z obowiązku budowy i reperacji zamków warownych -odszkodowania dla szlachty za udział w wyprawach zagranicznych Przywilej ten został uchwalony dla uzyskania poparcia dla swoich planów-tron ...

Administracja samorządowa w powiecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Administracja samorządowa w powiecie Reforma administracji, dokonana w 1998, a ściślej ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym wprowadza, czy raczej przywraca w Polsce instytucje powiatu, tym samym trójszczeblowy podział administracji terytorialnej. W ramach koncepcji dwustopniowego...

Agresja wśród wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Agresja wśród wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej I. WPROWADZENIE Dom zaprzyjaźniony stanowi dla dziecka ogromną szansę. Roli męża i żony nie można się nauczyć teoretycznie. Trzeba je przeżyć i odwzorować, inaczej nigdy się nie będzie umiało...

AIDS - Dżuma XX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

“AIDS - DŻUMA XX WIEKU” 1. Jakie jest pochodzenie AIDS? Pierwsze przypadki AIDS zostały rozpoznane w roku 1981, na Haiti. Jednak badania archiwalnych surowic mieszkańców Afryki z końca lat 50., 60. i 70. dowodzą, iż zakażenia HIV - 1 (jeden z wirusów powodujących AIDS) występował już w tym pozornie...

AIDS-nowa choroba naszych czasów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

„AIDS - NOWA CHOROBA NASZYCH CZASÓW” Na początku lat 80-tych pojawiła się nowa choroba o złożonym obrazie chorobowym obejmującym wiele często współistniejących, dotychczas rzadkich infekcji i schorzeń nowotworowych. Schorzenia te nasiliły się na skutek ciężkiego uszkodzenia systemu odpornościowego ...

ALFRED ADLER - Psychiatria

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

ALFRED ADLER Alfred Adler urodził się w 1870 roku w Wiedniu w rodzinie należącej do klasy średniej, a zmarł w 1937 roku w Aberdeen w Szkocji, gdzie przybył w celu prowadzenia wykładów. Ukończył studia medyczne w 1895 roku na uniwersytecie w Wiedniu. Początkowo specjalizował się w oftalmologii, a na...

Alkoholizm a przestępczość w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

„Alkoholizm a przestępczość w Polsce” Alkoholizm jest to choroba powstająca w skutek nadużywania napojów alkoholowych; w znaczeniu szerszym - jest to całokształt ujemnych następstw, wynikających z nadużywania alkoholu dla jednostki i społeczeństwa. Alkoholizm nie jest czymś nowym; znany był od bard...