Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 222

Trzecia reforma polityki regionalnej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

TRZECIA REFORMA POLITYKI REGIONALNEJ Lata 2000-2006 - czyli początki naszego członkowstwa. W 1997r. - określenie w Agendzie 2000 zmian, jakie muszą zajść w UE, aby dostosować się do funkcjonowania w poszerzonym składzie. Decyzje budżetowe w sprawie perspektywy 2000-2006 zapadły podczas szczytu w B...

Układ instytucjonalny i polityka regionalna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1379

Układ instytucjonalny zapewnia właściwą realizację polityki regionalnej. Uformowany w przekroju regionalnym zespół instytucji i organizacji odpowiedzialnych za: programowanie rozwoju, realizację działań prorozwojowych, monitoring i kon...

Współczesne, nowe uwarunkowania polityki regionalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Współczesne, nowe uwarunkowania polityki regionalnej: Zmiana podmiotowości w gospodarce światowej - wzrost znaczenia regionów, kosztem państw Poszerzenie sposobu interpretacji pojęcia różnic rozwojowych (nie patrzymy na te różnice wył...

Źródła finansowania w poszczególnych etapach.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH I Etap - obejmujący dziesięciolecie 1989-1999 z trzema najważniejszymi źródłami pomocy: Program PHARE Programy wspólnotowe - pomysł Jacquesa Delorsa np. ERASMUS, Młodzież dla Europy. Polska zyskała dostęp do programów wspólnotowych w roku 1998. Progra...

Cele rozwoju regionalnego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Cele rozwoju Głównym celem rozwoju regionalnego jest wzrost regionalnej produktywności i konkurencyjności. Dotyczy on zarówno zmian o charakterze ilościowym (wzrost: zatrudnienia, dochodów, wartości produkcji dodanej), jak i jakościowym (poprawa poziomu: opieki zdrowotnej, dobrobytu ludności, jako...

Interdyscyplinarna teoria wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Czy i dlaczego potrzebna jest interdyscyplinarna teoria wychowania (socjalizacji) i jaką rolę w jej konstruowaniu może i odgrywa socjologia wychowania ? Teoria wychowania jest jedną z podstawowych nauk społecznych zajmująca się problemat...

Personalistyczna koncepcja cywilizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Czym jest wychowanie człowieka współczesnego - personalistyczna koncepcja cywilizacji. Wychowanie to doskonalenie osobowości człowieka , to takie inwestowanie w człowieka (nie tylko w jego materię), które przynosi wzrost wartości duchowych. Wychowanie wg definicji średniowiecznej to ,,sztuka nad sz...

Dziecięce choroby pasożytnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Dziecięce choroby pasożytnicze. Parazytologia jest nauką o pasożytnictwie i pasożytach. Pasożytnictwo jest antagonistycznym zjawiskiem biologicznym, w którym osobniki jednego gatunku, pasożyty wykorzystują osobniki innego gatunku, żywicieli, jako źródło pokarmu, wyrządzając im przy tym szkody. Paso...

Egzamin dojrzałości-omówienie tematu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Egzamin dojrzałości Egzamin dojrzałości to temat mojej pracy, jednak przed przystąpieniem do tematu należałoby omówić co to jest dojrzałość, egzamin. Egzamin dojrzałości w pierwszej chwili kojarzy nam się z wchodzeniem z życie dorosłe, w życie w którym zaczynamy być odpowiedzialni za swoje i innych...

Empatia-klucz do rozumienia człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

EMPATIA Plan pracy: Historia empatii. Naturalny rozwój empatii od wczesnego dzieciństwa po okres dorastania (wg Martina Hoffmana) Empatia w stosunku do cudzych uczuć dobra komunikacja taktowny styl bycia 4. Konflikty i ich rozwiązywanie Litera tura Daniel Goleman „