Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 221

Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych W początkowym okresie po 1989r. przyjęto liberalne założenie, że gospodarka rynkowa i jej mechanizmy rozwiążą wszystkie problemy gospodarcze , w tym zapewnią właściwą alokację zasobów. Nie było czasu i pieniędzy na realizację polityki regionalnej, a system j...

Pojęcie spójności - terminologia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

POJĘCIE SPÓJNOŚCI - PODSTAWY TERMINOLOGICZNE Spójność oznacza najczęściej zgodność pewnych cech obiektów, ich podobieństwa do wzorca lub też zgodność przebiegu procesów prowadzących od jednego stanu do drugiego stanu obiektu. Drugie znaczeni...

Polityka regionalna, a rozwój regionalny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

POLITYKA REGIONALNA A ROZWÓJ REGIONALNY Polityka regionalna to interwencja w proces rozwoju regionalnego, wiąże się z celowo ukierunkowanymi zmianami, jakich chce się dokonać w procesie rozwoju. Proces rozwoju regionalnego odbywa się z...

Polityka spójności 2007-2013

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

POLITYKA SPÓJNOŚCI 2007-2013 Wniosek: dotychczasowe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Duch frustracji - wydatkowanie znacznych środków nie przynosi rezultatów. W takim duchu rozpoczynano prace nad perspektywą 2007-2013. Ogólne założenia zawarto w Trzecim Raporcie Kohezyjnym, opublik...

Programy i fundusze UE jako czynniki rozwoju Polski.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

PROGRAMY I FUNDUSZE UE W POLSCE JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONALNEGO W następstwie transformacji systemowej zapoczątkowanej w państwach Europy Środkowo-wschodniej po 1989r. UE uruchomiła specjalne instrumenty wsparcia finansowego w postaci specjalnych Programów i Funduszy dla tych krajów, które szybko...

Przemiany Polskiej polityki regionalnej po 1990 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

PRZEMIANY POLSKIEJ POLITYKI REGIONALNEJ PO 1990R. Geneza Przed rokiem 1989 Polityka regionalna w Polsce w okresie komunistycznym ograniczała się przede wszystkim do działań zgodnych z priorytetami ideologicznymi i politycznymi. czy w ...

Rola przestrzeni w spójności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Rola przestrzeni w spójności Spójność terytorialna jest efektem procesu rotterdamskiego. Proces rotterdamski - kilka dokumentów, które podkreślają wagę spójności terytorialnej w polityce regionalnej. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej przyjęta w 2007r. Europejska Zielona Księga w Sprawie Spójn...

Strategia Europa 2020

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

STRATEGIA EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia Europa 2020 zastępuje Strategię Lizbońską. Diagnoza stanu Kraje Unii Europejskiej charakteryzują się: powolnym tempem wzrostu luką wydajnościową wysokim bezrobociem ...

Strategiczne wytyczne wspólnoty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty - dokument wzmacniający ramy dla unijnej polityki spójności w latach 2007-2013 Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu Zwiększona liczba i poprawa jakości miejs...

System funduszy strukturalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

System funduszy strukturalnych obejmował: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) utworzony w 1975 roku. Działa na zasadzie 30/70 - 30% na inwestycje miękkie, 70% na inwestycje twarde. Ma poprawiać wyposażeni...