Cele rozwoju regionalnego.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele rozwoju regionalnego. - strona 1

Fragment notatki:

Cele rozwoju Głównym celem rozwoju regionalnego jest wzrost regionalnej produktywności i konkurencyjności.
Dotyczy on zarówno zmian o charakterze ilościowym (wzrost: zatrudnienia, dochodów, wartości produkcji dodanej), jak i jakościowym (poprawa poziomu: opieki zdrowotnej, dobrobytu ludności, jakości środowiska, przedsiębiorczości, kreatywności, aktywnosci społecznej)
Cele rozwoju można rozpatrywać w ujęciu całościowym i cząstkowym w odniesieniu do każdego aspektu. Całościowy cel rozwoju regionalnego to trwały wzrost poziomu życia mieszkańców i potencjału gospodarczeo w skali regionu. Cele cząstkowe: Przemiany gospodarcze
Przemiany społeczne
Przemiany techniczne i technologiczne
Przemiany środowiskowe
Formułowanie cząstkowych celów rozwoju regionalnego wymaga podejścia kompleksowego opierającego się na założeniu, że rozwój regionalny obejmuje zmiany zachodzące we wszystkich wyżej wymienionych aspektach.
Można również rozpatrywać te cele w ujęciu alternatywnym (wystąpienie pozytywnego procesu w jednym z wymienionych aspektów postrzegany jest jako przejaw pozytywny całego rozwoju) lub ujęciu koniunkcyjnym (ocena rozwoju regionalnego jest wynikiem nakładania się, kompensowania się procesów zachodzących w każdym z wymienionych aspektów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz