Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 201

Obiekty, które są składnikami systemu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

SKŁAD Te obiekty, które są składnikami systemu, same mogą być systemami (wówczas dany system jest nadsystemem w stosunku do tych części, a jego składniki są podsystemami). Struktura świata jest taka, że oprócz obiektów prostych, wszystkie inne są systemami (jedynie absolutnie elementarnymi części...

Społeczne systemy aktywności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

społeczne systemy aktywności To takie w skład których wchodzą jednostki albo zespoły ludzi (agenci), które posiadają umiejętności wykonywania określonych działań . Ich otoczenie wewnętrzne obejmuje odpowiednie wyposażenie i umiejętności (urządzenia?) techniczne niezbędne do tej działalności. Stru...

Systemy osadnicze - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

Systemy osadnicze można określić jako jednostki osadnicze stanowiące skupiska miejsc zamieszkania ludzi i pracy wraz z infrastrukturą techniczną. W skład wchodzą przede wszystkim społeczności (jednostki ludzkie) i obiekty 3 układów społeczno-technicznych (rezydencjalnego, zakładów produkcyjno-usłu...

Systemy społeczno - techniczne - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

Systemy społeczno - techniczne Systemy te składają się z jednostek ludzkich i ze sztucznych obiektów o charakterze użytkowym, produkcyjnym i usługowym. Przedmiotem naszych zainteresowań będą te systemy społeczno - techniczne, które tworzą tzw. infrastrukturę techniczną oraz związane z nią środki t...

Systemy techniczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1421

Systemy techniczne - są systemami, które są obiektami sztucznymi (takimi które są wynikiem działalności ludzkiej) Systemy techniczne powstają dopiero na pewnym poziomie działalności ludzkiej. Człowiek zmienia swoje środowisko z naturalnego na środowisko techniczne (cywilizacja techniczna). Syste...

Aglomeracja miejska - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Aglomeracja miejska: Specyficzny układ przestrzenno-strukturalny Wielowarstwowa struktura przestrzenna o określonym położeniu organizacji przestrzennej oraz funkcjonowaniu Aglomeracja miejska postrzegana jest przede wszystkim jako skupienie w pewnych nieodległych miejscach ludzi oraz wytworów dzi...

Aglomeracja i jej funkcjonowanie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Aglomeracja Jądro - centrum Strefa peryferialna tego centrum Strefa zewnętrzna Funkcjonowanie aglomeracji Konkurencyjność jednostek o ludność, miejsca pracy itp. Komplementarność - współpraca (miejsca pracy - miejsca zamieszkania) Czasami konkurencyjność prowadzi do komplementarności Wynika...

Aglomeracje w Polsce i problemy w ich funkcjonowaniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

AGLOMERACJE W POLSCE W Polsce wg. Paryska 10 aglomeracji 3 monocentryczne 7 policentrycznych Górnośląska Warszawska Łódzka Krakowska Wrocławska Trójmiasto (policentryczna) Poznańska Szczecińska Lubelska Sudecka Podstawowe problemy funkcjonowania aglomeracji Spontaniczny rozwój Poga...

Anatomia miasta - definicja i kryteria delimitacji.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Anatomia Miasta Definicja miasta Zbiór jednostek ludzkich wyposażonych w budynki, ulice, nieruchomości oraz instytucje i administracje Wytwór natury ludzkiej, głównych ośrodek przemian cywilizacyjnych Funkcja 3 układów: rynku, zbiorowości, mieszkańców oraz centrum administracyjne Dobro wspólne...

Funkcjonowanie i rozwój aglomeracji.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

ASPEKTY PLANISTYCZNE ROZWOJU AGLOMERACJI Samorządowe władze woj , jako część zagospodarowania woj. opracowują plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego. Palny woj. nie mają jednak mocy prawnej a są dokumentem tzw kierownictwa wew i wyznaczają jedynie kierunki przestrzenne władz...