Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 200

Przyczyny tworzenia organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2296

Przyczyny tworzenia organizacji: ( zagadnienie egzaminacyjne ) Sprawność - występowanie synergii, współdziałania Efekt synergiczny (2+2=5 - zwiększenie efektywności) Z efektu synergicznego wynika efekt organizacyjny - korzyść osiągana w dobrze zorganizowanej zbiorowości, która wykracza poza to, co...

Strategia i wieloaspektowość pojmowania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Strategia - sztuka prowadzenia wojny, w drugiej połowie XX wieku - nawiązano do organizacji i zarządzania, bo zauważono podobieństwo między działaniami wojennymi a zachowaniem wielu organizacji / przedsiębiorstw, które zdobywają i umacniają pozycję na rynku Strategia - koncepcyjny wzorzec funkcjon...

Struktura smukła - wady i zalety.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Struktura smukła (kryterium „Liczba szczebli hierarchicznych / rozpiętość kierowania) - więcej niż 3 szczeble hierarchiczne Zalety: Możliwość lepszej kontroli przez kierownika Łatwiejsza koordynacja pracowników Rezerwy kierownicz...

Wady i zalety struktur funkcjonalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

Struktury funkcjonalne (kryterium „Wyodrębniania podstawowej jednostki organizacyjnej”) Grupowanie według podobieństwa zadań i metod pracy (kryterium funkcjonalne) Podstawową jednostką (samodzielną, niezależną) jest wyspecjalizowany pień funkcjonalny Stosowane w firmach średniej wielkości o jedno...

Typologia decyzji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

Typologia decyzji: Rutynowe, powtarzalne, pewne - problemy ilościowe; zasady założenia, regulaminy; ustrukturyzowane, procedura, proste serie czynności Nie rutynowe, niepowtarzalne, niepewne - rozwiązywanie problemów nieustrukturyzowanych Decyzje w zarządzaniu dotyczą rozwiązywania problemów różn...

Nurty modelowych stylów kierowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Wyróżnia się nurty modelowych stylów kierowania : Nurt teorii cech - skuteczność stylu kierownictwa zależy od cech przywódcy - poszukiwanie charakterystycznych cech skutecznych kierownictwa oraz cech nieskutecznych kierownictwa (w zakresie cech fizycznych, osobowościowych, umiejętności zawodowych, ...

Zasady kształtowania struktur organizacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 742

Zasady kształtowania struktur organizacyjnych: Zasada jedności celów - jednostki organizacyjne niższego szczebla mają własne cele w odniesieniu do celu głównego funkcjonowania całej organizacji, w której są. Zasada dezagregacji celu głównego na cele cząstkowe - drzewo celów przedsiębiorstwa jako ca...

Typy systemów społecznych w gospodarce przestrzennej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

GŁÓWNE TYPY SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ - !to nie jest klasyfikacja - typy nie są rozłączne! - poszczególne typy są typami kategoriami ontologicznymi ale także analityczno-poznawczymi Systemy ludnościowe Wyodrębnienie systemów ludnościowych (zbiorowości ludzkich) nasuwa wątpli...

Problematyka systemów społecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

Nie wszystkie systemy społeczne są przedmiotem naszych (GP) zainteresowań. Problematyka systemów społecznych jest bardzo szeroka Podział systemów społecznych (pełna klasyfikacja jest niemożliwa): Ze względu na charakter składników elementarne - jednostki ludzkie (same nie są systemami społeczny...

Przestrzeń - definicja i rodzaje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3129

Przestrzeń Dwie koncepcje przestrzeni: koncepcja pojemnika - przyjmuje że zarówno przestrzeń jak i czas stanowią ramy w których występują obiekty, systemy; jest „sceną” wszystko występuje; zakłada, że tak jak istnieją obiekty (systemy), tak istnieje przestrzeń i czas (przestrzeń jest „sceną” na kt...