Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 202

Cechy rozwoju postindustrialnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Cechy rozwoju postindustrialnego widać także w polskich miastach, w tym przede wszystkim takie jak: Upowszechnianie się zarządzania strategicznego Wzrost zapotrzebowania na wysokokwalifikowanych, elastycznych pracowników Korzystanie z dorobku nauki Wprowadzanie innowacji do gospodarki miejskiej...

Głębokość kryzysu oraz kształtująca się koniunktura gospodarki światow...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Głębokość kryzysu oraz kształtująca się koniunktura gospodarki światowej, w tym zwłaszcza sytuacja ekonomiczna głównych potęg gospodarczych współczesnego świata (USA, UE, Chiny, także Rosja, Indie, czy Brazylia) Polityka ekonomiczna przyjmowania się potęgi gospodarcze oraz zawierane sojusze Sytua...

Konflikty na tle użytkowania środowiska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

Konflikty na tle użytkowania środowiska: wynik walki o dostęp do terenów oraz zasobów i walorów środowiskowych w konkretnym miejscu Źródło konfliktów: konkurencyjność podmiotów partykularyzm oraz błędne decyzje przestrzenne Konflikty wyost...

Megalopolis i fazy urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1834

Megalopolis Powstanie aglomeracji: powstaje w wyniku ekspansji leżących na pewnym obszarze jednostek organizacyjnych wśród których jest co najmniej 1 ośrodek miejski Co sprzyja powstawaniu/ rozwoju aglomeracji?? Wielkość, ranga, potencjał gospodarczy, funk. Atrakcyjność lokalizacyjna i inwestyc...

Nowy model gospodarowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Nowy model gospodarowania odznaczał nową i nowoczesną elastyczną organizacji produkcji oraz nowy reżim akumulacji kapitału. Efektem tego stały się między innymi: De industrializacja starych, fordowskich ośrodków i klastrów masowej produkcji Reindustrializacja (nowe obszary lokalizacji zakładów pr...

Zmiany w miastach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

O rozwoju miast i zmianie ich struktury przestrzenno - funkcjonalnej decydowały przede wszystkim Rozwój nauki i techniki Koncentracja władzy politycznej, gospodarczej i finansowej Dyfuzja innowacji, zwłaszcza nowych technik i technologii Zmiany w sposobach produkcji, akumulacji i konsumpcji Cz...

Polityka miejska - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

POLITYKA MIEJSKA Polityka miejska Sztuka rządzenia miastem dla osiągnięcia dobra wspólnego (w interesie ogólnospołecznym) Dobro wspólne (sw. Tomasz z Akwinu) Musi posiadać dystrybucyjny charakter Musi zakładać wspólne tworzenie ładu społecznego Musi być gotowe tj. dobre w sensie molarnym i od...

Priorytety realizacji celów społecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Priorytety realizacji celów społecznych Kształtowanie warunków bytowych )infrastruktura techniczna i społeczna, komunikacja publiczna, mieszkania, funkcjonalne i bezpieczne środowisko, ład przestrzenny) Organizacja życia człowieka i ksz...

Prognoza według Paryska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Prognoza (wg Paryska): Dynamika rozwojowa miast polskich osłabnie głównie za sprawą ujemnego przyrostu naturalnego Rozwój miast mieć będzie charakter jakościowy Większa dynamika rozwoju dotyczyć będzie jedynie metropolii i Mast o wykształcających się funkcjach metropolitalnych O rozwoju metropo...

Rola planowania w rozwoju społeczno gospodarczym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Rola planowania w rozwoju społeczno gospodarczym i przestrzennym miast polskich po 1989 roku Po 1945 roku planowanie przestrzenne podporządkowane było ustrojowi tzw. Gospodarki socjalistycznej Cechy polskiego planowania przed 1945 (chyba 89) Włączone w system naukowo-rozdzielczy funkcjonowania p...