Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 167

Powstawanie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

Wronkowska. Notatka składa się z 6 stron. ROZDZIAŁ II - POWSTAWANIE PRAWA Proces powstawania prawa - w jego rezultacie kształtują się albo zostają ukształtowane normy prawne o określonej treści, obowiązujące w określonej grupie społecznej Charakter spontaniczny - prawo się kształtuje [prawo zwycz...

Atky normatywne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Wronkowska. Notatka składa się z 3 stron. ROZDZIAŁ III - AKTY NORMATYWNE Akt normatywny - zbiór przepisów prawnych odpowiednio uporządkowanych, wydanych przez upoważniony podmiot (np. przez parlament, prezydenta, ministra), wyrażających normy w zasadzie generalne i abstrakcyjne przy czym zbiór op...

Konstytucja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1071

Wronkowska. Notatka składa się z 6 stron. ROZDZIAŁ IV K ONSTYTUCJA - akt normatywny o najwyższej mocy prawnej i szczególnym zakresie regulacji, uchwalany i zmieniany w specjalnej procedurze i zazwyczaj noszący specjalną nazwę: „konstytucja”, „ustawa zasadnicza”, „karta konstytucyjna”, „ustawa rzą...

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302

Wronkowska. Notatka składa się z 5 stron. ROZDZIAŁ V - Obowiązywanie prawa Norma obowiązuje w jakimś systemie prawnym, jest elementem tego systemu, jeżeli została wprowadzona do systemu zgodnie z przyjętymi w nim regułami i nie została zgodnie z tymi regułami z tego systemu wyeliminowana. Począt...

Źródła poznania prawa międzynarodowego:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1372

Tekst konwencji wiedeńskiej za tydzień Źródła poznania prawa międzynarodowego: Zbiór traktatów ONZ - w tym zbiorze zawarte są wszystkie umowy. Istnieje obowiązek rejestracji i publikowania znacznej większości umów (w płaszczyźnie kra...

Źródła zasadnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Źródła zasadnicze: Zwyczaj międzynarodowy - jest to praktyka uznana za prawo (usus - praktyka i opinio iurs - przekonanie o wiążącym charakterze praktyki). Sama praktyka, której nie towarzyszy opinio iurs będzie jedynie grzecznością międzynarodową. Z kolei samo opinio iurs jest jedynie postulatem...

Akty sensu largo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Akty sensu largo: akty obligatoryjne (akty których konieczność wydania wynika z istniejącej normy prawa międzynarodowego - statut WHO zobowiązujacy do ogłoszenia epidemii), fakultatywne (możliwość wydania wynika z istniejącej normy prawa miedzynarodowego), mieszane (wynikające z woli panstwa, kt...

Definicje dotyczące ewidencji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Jednostka ewidencyjna - zwykle obszar gminy, miasta dzielnicy Obręb ewidencyjny - jednostka ewidencyjna dzieli się na obręby [obszar gruntów ok.100-150ha] Działka - działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w grani...

Opłata adiacencka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

Opłaty związane z: *adiacenckie - może być naliczona z tytuły: podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, wyposażenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną są regulowane ustawa o nieruchomościach *planistyczna ...

Sprzedaż nieruchomości publicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1134

Sprzedaż nieruchomości publicznych (skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego): Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Ustawa o gospodarce nieruchomościami Podstawą obrotu tymi nieruch...