Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 166

Spadki I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2009

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Spadki Prawo spadkowe dotyczy problemu śmierci człowieka. Śmierć człowieka np. wierzyciela czy dłużnka to koniec pewnych sytuacji prawnych. Kto stanie się właścicielem rzeczy zmarłego? Będzie uprawniony do zwrotu pożyczki, kto musi zwrócić pożyczkę zmarłe...

Spadki II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Racjonalny model prawa spadkowego Przyjęcie wartości prawa spadkowego Znalezienie, wskazanie heres czyli spadkobiercy - doświadczenie rzymskie pokazuje, że racjonalny jest tylko taki model prawa spadkowego, który zawsze wskaże osobę spadkobiercy; nie ma ...

Spadki III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Querela inofficiosi testamenti - skarga, dla której punktem wyjścia jest pogląd, iż istnieją powinności spadkodawcy względem najbliższych tzw. officium pietatis (powinność troski). Na spadkodawcy ciąży obyczajowy obowiązek troski o najbliższych. Testement...

Spadki IV

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Przedmioty uczestniczące w dziedziczeniu W spadkowaniu musza uczestniczyć dwie osoby: De cuius (defunctus = zmarły); de cuius - język prawniczy, ten, po którym pojawia się pytanie o spadek; do d...

Spadki V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

W. Dajczak. Notatka składa się z 5 stron. Dziedziczenie testamentowe; btw: było ono najważniejsze w Rzymie, istniało przekonanie, że człowiek musi sporządzić testament, moralna powinność; uznawano kontynuację osobowości między spadkodawcą a spadkobiercą, wskazywanie następcy (kontynuacja kultu do...

Spadki VI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1876

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Fideikomisy Fideisommissum = fidei committo (powierzam uczciwości); fides - wiara, zaufanie; Spadkodawca może zwrócić się w sposób nieformalny (proszę, żądam, chcę, wymaga, domagam się byś dał, pragnę być dał, życzę sobie byś dał, wierzę, że będzie przez ...

Spadki VII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

W. Dajczak. Notatka składa się z 2 stron. Wejście w sytuację spadkodawcy - nabycie spadku Powołanie do dziedziczenia (delatio) nabycie spadku (adquisitio) Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius, quod defunctus habueri...

Katalog źródeł prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Katalog źródeł prawa [Papinian w ks. 2 Definicji ] Prawo jest cywilne, a źródłami jego są leges , plebis scita ( takie leges od pryncypatu ), senatus consultis ( uchwały senatu ) decretis principium (...

Wstęp do prawa rzymskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Co to znaczy prawo rzymskie? - trzy znaczenia: Prawo antycznego Rzymu Ius commune - prawo powszechne średniowiecznej Europy - nauka prawa, która powstała w końcu XI wieku w Europie w oparciu o studiowanie antycznych tekstów prawnych, do końca XIX wieku ...

Normy postępowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

Wronkowska. Notatka składa się z 4 stron. ROZDZIAŁ I - NORMY POSTĘPOWANIA Prawo - zbiór norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez kompetentne (upoważnione) organy państwa 1. Wypowiedzi a) opisowe - wypowiedzi pełniące funkcję opisową; stwierdzają, że tak a tak jest albo tak a tak nie jes...