Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 143

Struktura wieku ludności 1950-2008

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI 1950-2008. Wiek 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2008 0-2 29,5 33,5 26,5 24,4 5,6 25,0 4,4 18,8 3,0 17,1 2,8 15,3 3,1 3-6 7,0 6,7 4,5 3,9 3,7 7-14 11,8 13,9 11,3 10,4 8,5 15-19 9,6 6,5 10,6 7,6 7,6 8,5 7,5 6,9 22-29 18,1 15,1 ...

Miasta w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

MIASTA W POLSCE 2008 rok 892 miasta, 2006rok 889 miast, 2000rok 880. Liczba ludności nowych miast nie przekraczała 5 tys. W 2008 roku: Ludność miejska stanowiła 61,1% ogółu mieszka...

Wysiedlenie ludności ukraińskiej - akcja "Wisła"

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

WYSIEDLENIE LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ W AKCJI „WISŁA” Z 1947 ROKU. W marcu 1947 roku ówczesne władze polskie powołały wojskową Grupę Operacyjną „Wisła”, której zadaniem było wysiedlenie ludności ukraińskiej, pozostałej po przeprowadzonej w latach 1945-1946 „repatriacji” ludności ukraińskiej.

Struktura indywidualnych gospodarstw rolnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

STRUKTURA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH UŻYTKÓW ROLNYCH W 1995 I 2003 ROKU. Zmiany powierzchni użytków rolnych stanowiących wartość indywidualną nie zaliczaną do gospodarstw rolnych. Przeciętne ceny gruntów ornyc...

Warunki i zasoby przyrodnicze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

ROLNICTWO EKOLOGICZNE - produkcja żywności metodami ekologicznymi - w czystym i bezpiecznym środowisku, bez sztucznych nawozów i syntetycznych środków ochrony roślin, bez antybiotyków, hormonów wzrostu i genetycznie modyfikowanych organizmó...

Podział terytorialny Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

PODZIAŁ TERYTORIALNY POLSKI Schemat podziału terytorialnego Polski z dnia 01.01.2005roku Województwa 16 Powiaty 314 Miasta na prawach powiatu 65 Gminy wiejskie 1 591 Gminy miejsko- wiejskie 580 Pozostałe gminy miejskie 242 Miejscowości wiejs...

Kopalnie w Polsce i na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

PEWSPEKTYWY: Francja- zamknęła ostatnią swoją kopalnię La Houve w Creutzwaldzie w pierwszej połowie 2004roku (wydobycie jednej tony kosztowało 170 euro) Belgia- ostatnie kopalnie zlikwidowano pod koniec lat 90. Hiszpania- systematyczne likwidowanie górnictwa węgla kamiennego (130 euro za tonę) ...

Kopalnie w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

ZAGŁĘBIE KONIŃSKIE- kopalnie koło Konina i Turku wydobywają 24% światowego wydobycia w 2008. Zagłębie w woj. Wielkopolskim Zasoby ocenia się na 1,2 mld ton Złoża rozpoznane przed II wojną światową Intensywny wzrost wydobycia nastąpił po 1955 roku Głębokość zalegania węgla wynosi 6-60m Złoża: ...

Wydobycie gazu na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

ODOLANÓW- jako domieszka występuje HEL. Polska jest drugim co do wielkości producentem tego gazu na świecie (po USA). ZŁOŻE CYCHRY- (okolice Dębna) nietypowy skład chemiczny (91% azotu, 8,5% węglowodorów) wykorzystuje się ten gaz w elektro ciepłow...

Formy ochrony przyrody - Rezerwat przyrody

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Formy ochrony przyrody wg Ustawy z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody to: 1. parki narodowe; 2. rezerwaty przyrody; 3. parki krajobrazowe; 4. obszary chronionego krajobrazu; 5. obszary Natura 2000; 6. pomniki przyrody; 7. stanowiska dokumentacyjne; 8. użytki ekologiczne; 9. zespoły przyro...