Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 142

Cechy hygryczne klimatu Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

CECHY HYGRYCZNE KLIMATU POLSKI (opad i parowanie) Opady atmosferyczne: izohiety - linie jednakowych opadów na rozkład opadów działa mapa fizyczna Polski wybrzeże 600-650 mm wał pomorski do 700 mm pas pradolin środkowej Polski do 500 mm i K...

Rodzaje jezior w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

Rozmieszczenie jezior naturalnych jest bardzo nierównomierne w polsce. Jeziorność kończy się na zasięgu na lini ostatniego zlodowacenia (Dolina Bugu, Narwi, Biebrzy, Łęczyńsko-Włodawskie) Pojezierze mazurskie 4,5% jezior; pojezierze pomorskie 2,4%, WLKP i Kujawsko-Pomorskie 1,4% pojezierze wschodn...

Główne zbiorniki wód podziemnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Główne zbiorniki wód podziemnych: Utwory pokrywowe - liczne utwory III i IV - rzędowe - wody porowe W skałach starszych - szczelinowe, jeżeli jest wapień - ścieki krasowe Zasoby są tym większe im więcej wody dostanie się w głąb ziemi. Nie oblicza się kubatury piasków, aby stwierdzić ile znajduje s...

Sieć rzeczna w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

Odpływ Silna krętość powoduje zmniejszenie spadku. Sieć rzeczna: 99,7 % odpływa do Bałtyku, 0,2 % odpływa do M. Czarnego, 0,1 % odpływa do M. Północnego (tajga). Powierzchnia dorzeczy: Wisła - 54 % Odra - 34% Rzeki przynależne do Bałtyku...

Typy krążenia wody

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

Typy krążenia wody: szybkiego krążenia - duże zasilanie lato, wiosna - roztopowe, częste opady, mała infiltracja, małe zasoby wód podziemnych, , minimalna retencja, szybki spływ powierzchniowy (lato, wiosna), wysoki współczynnik odpły...

Roślinność w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Roślinność Polski Polska - kraj średnio bogaty w świat roślin - 3-7 tyś gatunków roślin naczyniowych (ubogi skład gatunkowy - cecha calej Eurazji położonej os alpidów). Drzewa - 36 gatunków - rodzime: 7 iglastych 29 liściastych Najważniejsze: IGLASTE sosna zwyczajna: 70% powierzchni dzisiejszy...

Obszar i granice Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

GEOGRAFIA SPOŁECZNO EKONOMICZNA POLSKI OBSZAR I GRANICE Powierzchnia państwa Polskiego wynosi 322 577 km 2 w tym: obszar lądowy wraz z wodami śródlądowymi: 311 904 km 2 (96,7%) morskie wody wewnętrzne 1 991 km 2 (0,6%) Terytorium - powi...

Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1414

POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA POLSKI NA TLE NAJWIĘKSZYCH PAŃSTW EUROPY 2006 ROKU. Kolejność wg. Ludności Państwo Powierzchnia [tys.km 2 ] Ludność [mln osób] Gęstość zaludnienia [osób/ km 2 ] 1 Rosja 17 075,4 142,4 8 2 Niemcy 357,0 82,4 231 3 Francja 544,0 61,1 112 4 W. ...

Podział terytorialny kraju na województwa - 2006 rok

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

PODZIAŁ TERYTORIALNY KRAKU NA WOJEWÓDZTWA 2006 ROK Województwo stolica Powierzchnia w Km 2 Liczba ludności w tys. Os. +/- ludności 2000-2006 Gęstość zaludnienia os./ Km 2 liczba Powiatów gmin Dolnośląskie Wrocław 19 947 2 882,3 -90,6 145 29 169 Kujawsko- pomorskie Bydgoszcz Toruń ...

Zmiana liczby ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

Rozwój liczby urodzeń jako wynik kompensacji biologicznych strat z okresu wojny. W latach 1946-1957, tj. w okresie tzw. wyżu demograficznego, zarejestrowano w Polsce blisko 9 mln urodzeń, w latach 1950-1952 liczba urodzeń przypadających ...