Uniwersytet Gdański - strona 2

note /search

Wyznaczniki skutecznej perswazji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2128

Wyznaczniki zmiany postaw Wyznaczniki skutecznej perswazji można podzielić na dotyczące kolejno: nadawcy komunikatu, treści i organizacji komunikatu, środka, za pomocą którego jest on przekazywany i wreszcie te, które dotyczą samego odbiorcy przekazu. Nadawca Kompetencja nadawcy Przekazy osób bę...

Bunt młodzieńczy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1925

Skutki rozwojowe buntu młodzieńczego (negatywne) Operacyjny wzrost orientacji podmiotowej nadmierne nasilenie zachowań o charakterze sprawczym, przy czym cel tych zachowań jest najczęściej nieaprobowany przez wychowawców np. ograniczenia - w rezultacie pojawia się u wychowanka poczucie krzywdy i b...

Fazy kryzysu młodzieńczego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

Kryzys młodzieńczy - specyficzny przełom dokonujący się w dotychczasowej linii rozwoju psychicznego, polegający na reorganizacji systemu standardów regulacji (potrzeb, motywów, wartości, postaw) zarówno w aspekcie treściowym jak i formalnym. Dotyczy młodych ludzi, którzy przeszli przez etap zmian fi...

Okres adolescencji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1694

Okres adolescencji Duże zmiany jeśli chodzi o wzór i poziom agresji pojawiają się w okresie adolescencji i dorosłości: Akty agresji zwiększają się (powodując zranienie, a nawet prowadząc do śmierci), co wynika z rosnącej siły nastolatków, jak t...

Rozwój fizyczny człowieka - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1407

Rozwój fizyczny Celem jest osiągnięcie dojrzałości płciowej. Określa się te zmiany jako pokwitanie przez analogie do zjawisk przyrodniczych. Zmiany hormonalne Aktywność podwzgórza rozpoczyna się w przedwczesnej fazie pokwitania, aktywność nast...

Rozwój moralny - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1589

Rozwój moralny Wg Pigeta wiek 12-20 Umiejętność swobodnego posługiwania się operacjami formalnymi Rozumowanie moralne charakterystyczne dla dorosłych, czyli autonomia moralna (postępowanie uniezależnia się od opinii otoczenia, natomiast wyznaczają je intencje, wynikające z subiektywnej odpowiedzi...

Rozwój osobowości - kształtowanie się tożsamości - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 6475

Rozwój osobowości - kształtowanie się tożsamości Najważniejszym zadaniem rozwoju okresu dorastania - kształtowanie tożsamości indywidualnej (Erikson) Tożsamość indywidualna jest strukturą „ja” wewnętrzną, dynamiczną organizacją potrzeb, dążeń, mo...

Rozwój poznawczy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414

Rozwój poznawczy Spostrzeżenia dorastających są w porównaniu z dziećmi bardziej dokładne, wielostronne i ukierunkowane Rozwój uwagi dowolnej (pojawiła się w okresie młodszym szkolnym) Rozwija się pamięć logiczna i dowolna (logiczna: materiał zapamiętywany jest przez uwzględnienie związków między e...

Rozwój społeczny - wykład - związki preintymne

 • Uniwersytet Gdański
 • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1736

Rozwój społeczny Jednym z osiągnięć rozwojowych okresu dorastania - emocjonalna niezależność od rodziców Na płaszczyźnie relacji społecznych intensywności i tempa nabiera proces wrastania (poszukiwanie dla siebie miejsca w społeczeństwie i budowanie koncepcji o charakterze reformatorskim) Poczucie ...

Cel kształcenia - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Dydaktyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1638

Cel kształcenia Z czym kojarzy się słowo „cel” Motywacja marzenia, dążenie, osiągnięcie, skutek, efekt W jakim stosunku do działania jest cel; czyli co cel robi z działaniem? Napędza, porządkuje, nadaje sens, motywuje, co robić/ po co? Cel ukierunkowuje działalnie. Cel „telos” - pojęcie z j. st...