Rozwój moralny - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój moralny - wykład - strona 1 Rozwój moralny - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Rozwój moralny
Wg Pigeta wiek 12-20
Umiejętność swobodnego posługiwania się operacjami formalnymi
Rozumowanie moralne charakterystyczne dla dorosłych, czyli autonomia moralna (postępowanie uniezależnia się od opinii otoczenia, natomiast wyznaczają je intencje, wynikające z subiektywnej odpowiedzialności
Poziom przedkonwecjonalny - dla wieku młodszego i przedszkolnego:
Orientacja posłuszeństwa i kary - przestrzega reguł po to aby uniknąć kary, skutki określają czy jest dobra czy zła; nie bierze się pod uwagę interes innych osób
Orientacja naiwnie egoistyczna - działalnie, które ma na celu dobro swoje; jeśli to co robią inni jest korzystny dla nas to bierzemy ich pod potrzeby pod uwagę
Poziom Konwencjonalny
Orientacja dobrego chłopca dobrej dziewczyny - ocena dobra i zła z uwzględnieniem intencji jednostki; istotne są akceptowane standardy zachowania, zgodnie z społecznymi normami
Orientacja prawa i porządku - bezwzględne przestrzeganie reguł społecznych, zwracanie uwagi na motywy jednostki i standardy zewnętrzne
Poziom Postkonwencjonalny - powyżej 16 lat (okres młodzieńczy)
Orientacja umowy społecznej i legalizmu - słuszne jest to co zależy od opinii społecznej, jak uważa większość
Orientacja uniwersalnych zasad i sumienia - o tym jak postępuje jednostka decydują wbrane przez nią zasady etyczne -jeśli prawo jest z tym niezgodę to postąpi według swojego sumienia Wg Kohlberga okres dorastania:
Postkonwencjonalny poziom rozwoju moralnego (zachowania moralne są podyktowane są własnymi, uznawanymi za uniwersalne i koniecznymi do respektowania normami i wartościami, nie zaś lękiem przed karą, opinią, autorytetu lub grupy, czy też uznawaniem własnego interesu)
Dwa rodzaje sądów dorastających osób, związanych z różnymi obszarami wiedzy:
Wiedza odnoszących się do moralności, z którą wiążą się sądy moralne, oparte na przekonaniach osobistych, dotyczących indywidualnych praw, krzywd, wzajemnego traktowania się ludzi
O tym jak sąd moralny jest kwalifikowany decyduje: rodzaj motywacji, intencje oraz uzasadnienie swojego rozumowania, które podaje jednostka
Sądy społeczne (konwencjonalne) heterogeniczne, tzn, opierające się na społecznie wypracowanych poglądach na to, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych
Trzeba wziąć pod uwagę 2 rodzaje sądów. Intencjonalność pojawia się w stadium dobrego chłopca i dobrej dziewczynki, a według Piageta na poziomie autonomii moralnej. Progres w rozumowaniu moralnym dokonuje się nie tylko dzięki rozwijającym się zdolnością poznawczym, ale też aktywności własnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz