Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 75

Krótkoterminowe źródła finansowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2114

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Kredyty handlowe (kupieckie) - zobowiązania wobec dostawców powstające spontanicznie w toku działalności operacyjnej Krótkoterminowe kredyty bankowe (kredyty obrotowe) kredyt w rachunku bieżącym - trzeba posiadać rachunek bieżący w danym banku; polega na umo...

Kapitał obrotowy netto

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 2716

Cele zarządzania finansami Celem jest pomnażanie kapitału właścicieli. Odbywa się to przez zysk, ale nie jest on jedynym miernikiem pomnażania. Wiązka celów zawiera trzy główne cele: Przetrwanie - te same rynki zbytu, te same produkty, stagnacja, „bieżączka” Rozwój - nowe wyroby, modernizacja w...

Zarządzanie środkami pieniężnymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2191

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI Motywy utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie Transakcyjny - gotówka na finansowanie bieżących transakcji Ostrożnościowy - na nieprzewidziane wydarzenia Spekulacyjny - skorzystanie z pojawiających się od czasu do czasu nieoczekiwanych okazji przynoszących zy...

Zarządzanie należnościami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Maria Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2163

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI (polityka kredytowa wobec odbiorców) Polityka kredytowa to zarządzanie należnościami z tytułu dostaw i usług. Jest skupiona przede wszystkim na należnościach i ich związkach z otoczeniem. Strategie polityki kredytowej: Konserwatywna - wymaga się ścisłego przestrzegania ...

Zarządzanie zapasami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Maria Kowalik
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1820

Zarządzanie zapasami Celem zarządzania zapasami jest zapewnienie ich wielkości niezbędnej do prowadzenia działalności przy najmniejszych możliwych kosztach. Zapasy w przedsiębiorstwie występują w formie surowców i materiałów, półproduktów, produkcji w

Logistyka - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Władysław Szczepankiewicz
 • Logistyka
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2303

2) Poszczególne obszary zadań logistycznych powinny tworzyć zintegrowaną całość dla spełnienia podstawowego celu koncepcji logistycznej, jakim jest: 1. zapewnienie odpowiedniej ilości dóbr we właściwym miejscu i czasie, 2. przy zaangażowaniu minimalnych kosztów łącznych. 3. Struktura zapasów w ...

ćwiczenie FORMAT funkcje trygonometryczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

Funkcje trygonometryczne sin(x) i cos(x) są funkcjami o okresie 2π Waga paczki cukru wynosi 1kg 20g Kolory w kartach to:  Zbiór liczb N + N Y=a m x 2 + a n x Spółka TechMex_ SA Tel. 012-411-22-33 Times New Roman Aria...

ćwiczenie PRÓBA czcionka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

Czcionka True Type -krój czcionki ukazujący się w dokumencie dokładnie w takiej samej postaci jak na ekranie. True Type dają się skalować do dowolnego rozmiaru . Czcionka True Type -krój czcionki ukazujący się w dokumencie dokładnie w takiej sa...

ćwiczenie SPIS TREŚCI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

TO JEST TYTUŁ PIERWSZEGO ROZDZIAŁU To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pier...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Justyna Pawlak
 • Psychologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1764

PSYCHOLOGIA- obserwowanie i wyjaśnianie życia psychicznego człowieka, dostrzeganie powtarzających się zależności intrapersonalnych i interpersonalnych; BARIERY DLA BADACZA: bardzo wiele przejawów życia psychicznego, przejawy są zmienne, trudny dostęp, przedmiot badań jest równocześnie podmiotem ...