Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 76

Ekonomika przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2002

Jakość - zgodność ze specyfikacją, spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta, dostarczanie klientowi tego, czego on dziś potrzebuje, za cenę, którą on z chęcią zapłaci, przy koszcie, który możemy utrzymać, oraz dostarczenie mu czegoś jeszcze lepszego jutro, porównanie tego, czego chciałeś, z t...

Controlling wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2016

Planowanie Sprawozdawczość i interpretację Ocenę i doradztwo Nadzór nad realizacją zadań Badania rozwoju całej gospodarki. Pod koniec XXI w. nastąpiło duże zainteresowanie działalnością controllera co doprowadziło do szybkiego rozwoju tego stanowiska pracy. Głównymi przesłankami tego p...

Elastyczne zarządzanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

Elastyczne zarządzanie produkcją Elastyczne systemy produkcyjne Przyczyną zainteresowania tą metodą produkcji, wymagającą dużych nakładów na etapie inwestycji, była odczuwana przez przemysł presja kosztów połączona z coraz większym różnicowaniem się potrzeb klientów. Prowadziło to do dużych i szy...

Finansowanie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

Pojęciem ściśle związanym ze sposobem finansowania działalności inwestycyjnej firmy jest dźwignia finansowa . Określa ona relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. Dźwignię finansową stosuję się w celu zwiększenia stopy wzrostu (dochodowości z kapitału własnego. Polega ono na powięk...

Formy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

Formy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce: - Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa, opodatkowanie progresywne) Podatek płacony od faktycznie ...

Formy opodatkowania przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

Formy opodatkowania przedsiębiorstw Podatek - świadczenie, powodujące przepływ określonej wartości ekonomicznej z majątku podatnika do majątku państwa; Cechy podatku: P rzymusowy charakter ( podmiot, uprawniony do pobierania podatków, może stosować środki przymusu w celu wyegzekwowania od osoby z...

System Just in time

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1400

Just In Time Technologia kanban - system sterowania produkcją kanban jest systemem zorientowanym na realizację niskich zapasów i krótkiego czasu przebiegu, przy równoczesnym przestrzeganiu ...

Konkurencyjność przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

Konkurencyjność przedsiębiorstw W powszechnym odczuciu słowo konkurencyjność kojarzy się z czymś pozytywnym i używane jest potocznie dla określania pewnej cechy utożsamianej ze stanem wyższości względem konkurentów, a więc cechy przypisywanej uczestnikom konkurencji, która jest pożądana, do które...

Logistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3185

Logistyka to termin opisujący proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mog...

Małe i średnie przedsiębiorstwa- Konkurencyjność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2128

Właściwości MSP -Mały rozmiar; - Zcentralizowana i osobista struktura własności; - Intuicyjna lub mało sformalizowana strategia; - Płaska struktura hierarchiczna; - Duża rola kontaktów nieformalnych; - Duża elastyczność i możliwość adaptacji do potrzeb rynku; - Organizowanie się w siec Wady MSP -...